MENY

Sammenlikner barnevern i Norge og England

Hvilken måte er best når barnevernet skal undersøke bekymringsmeldinger? Vibeke Samsonsen har i sin doktoravhandling sammenliknet den norske og engelske praksisen.

Samsonsen har sammenliknet to måter barnevernet undersøker bekymringsmeldinger på: En åpen skjønnsmessig måte slik som vi har i Norge, og en mer strukturert praksis representert ved England som har en fast modell når de undersøker.

Samsonsen har intervjuet barnevernsarbeidere og familier i både Norge og England om deres erfaringer og synspunkter. Hun har funnet at en hensiktsmessig balanse mellom graden av struktur og profesjonelt skjønn synes å fremme gode praksiser både fra barnevernsarbeideres og familiers ståsted.

Englands modell er et eksempel på god struktur, mens Norges nasjonale på skjønnsmessige vurderinger og lærende praksiser er et eksempel på fruktbar kontekst for skjønnsutøvelse. Det er imidlertid kombinasjonen av disse faktorene som kan gi det beste utgangspunktet for å undersøke bekymringsmeldinger i barnevernet.

Norge har stått overfor store endringer i barnevernets undersøkelser de siste årene, ved at de fleste kommuner har innført en spesifikk undersøkelsesmodell. Dette har skjedd uten at behovet er utredet og uten grunnlag for å hevde at denne modellen er best egnet. Vibeke Samsonsen etterlyser en nasjonal forankring og en debatt før nye modeller innføres i norsk barnevern.

Samsonsen disputerte ved Universitetet i Stavanger tirsdag 12. januar 2016. Avhandlingen har tittelen “Assessment in Child Protection; a comparative study Norway-England”.

Vibeke Samsonsen (41) er sosionom fra Høgskolen i Stavanger og har en mastergrad i barnevern fra Universitetet i Bergen.

Vibeke Samsonsen, stipendiat ved UiS

Vibeke Samsonsen har intervjuet barnevernsarbeidere og familier i både Norge og England om deres erfaringer.