MENY

Samspill mellom akademia og industrien

- Etableringen av geolaben og det nye studiet i petroleumsgeologi vil få stor betydning for regionen, sier fagansvarlig Alejandro Escalona, Institutt for petroleumsteknologi på Universitetet i Stavanger. Det gledelige er dette er resultat av samspillet mellom akademia og industrien.

- Dette er en stor dag Universitetet i Stavanger, og vil styrke den samlede kompetansen i petroleumsutdanningen. Den er også viktig i et globalt perspektiv.

Det har vært stor interesse for det nye studiet med hele 406 søkere til 20 ledige plasser, og det er et stort innslag av utenlandske studenter som nå starter opp.

- Jeg ønsker å perfeksjonere meg innen geoscience, sier Irina Nazarova fra Latvia som har en bachelorgrad i petroleumsteknologi som utdanningsbakgrunn. Oljeindustrien har stort behov for geologer, og det er en forutsetning for å bidra til en utvikling av fremtidens oljefelt. Jeg har også erfart at det er høyt nivå på undervisningen, og jeg er motivert for å ta fatt på studiet.

- Geologi er grunnleggende for å forstå bakgrunnen for oljeeventyret, sier Elin M. Nicolaisen fra Stavanger som er inne på femte året i masterstudiet i petroleumsteknologi. Jeg har lyst til å bedre forståelsen for faget og ser frem til et samarbeid på tvers av fagspesialiseringer.

Mateus Costa har bakgrunn fra oljevirksomhet på land fra Øst-Timor og har tidligere arbeidet i oljedepartmentet i Øst-Timor.

- Jeg er engasjert i et prosjekt i Øst-Timor og denne utdanningen vil gi verdifull kompetanse og erfaring som vil komme godt med når jeg drar tilbake til Øst-Timor, sier Mateus Costa som har en bachelor i geologi som bakgrunn for studiet.