MENY

Samtrening i utdanning av helsepersonell

Samtrening mellom sykepleierstudenter og legestudenter er tema når Ingunn Aase disputerer for graden philosophiae doctor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6. oktober.

At sykepleier- og legestudenter trener sammen kan føre til en rekke gevinster og spiller en viktig rolle i arbeidet for å redusere antall pasientskader.

Ingunn Aase sitt ph.d.-arbeid viser at utdanningene i stor grad har innført tverrprofesjonell teamtrening i teoretisk undervisning, men kun delvis i praktisk trening der flere av sykepleierutdanningene mangler felles treningsarenaer sammen med legestudenter.

Kunnskapsgap

Et fremtredende hinder for tverrprofesjonelt teamarbeid blant sykepleier- og legestudenter er et gjensidig kunnskapsgap mellom dem, som innebærer at de ikke kjenner den andre profesjonens kompetanse og ferdigheter.

Et annet hinder er ulik rolleforståelse der legestudenter tradisjonelt er opptatt av individuell atferd, mens sykepleierstudenter ser seg selv som koordinatorer og samarbeidspartnere.

Hvordan trene sammen?

I studien kommer det videre frem at tre faktorer er vesentlige i design og gjennomføring av tverrprofesjonell teamtrening for studenter: klinisk profesjonalitet, teamutøvelse og pasientperspektiv. Ut fra læringsmål og treningssituasjon må de tre faktorene balanseres mot hverandre. Resultatene viser at pasientperspektivet tillegges mindre vekt enn klinisk profesjonalitet og teamutøvelse blant deltagerne i studien.

Ingunn Aase (59) er universitetslektor ved Institutt for helsefag ved UiS. Hun er utdannet sykepleier, med hovedfag i helsefag. Aase er opprinnelig fra Strandebarm i Hardanger, men er bosatt i Sandnes. 

Tekst: Benedicte Pentz

Ingunn Aase

Samtrening mellom sykepleier- og legestudenter er viktig for å redusere antall pasientskader, ifølge Ingunn Aase. (Foto: Asbjørn Jensen)