MENY

Sanntidsinformasjon er gull verdt

– Jeg ønsker å optimalisere plasseringen av produksjonsbrønnene gjennom å styrke beslutningsprosessen knyttet til bruk av sanntids informasjon under boring, sier Kanokwan Kullawan om doktorgradsarbeidet sitt.

Bilde: Sanntids informasjon gjør det mulig å styre borekronen mot den best mulige plasseringen i reservoaret (Ill: NettOp) Sanntids informasjon gjør det mulig å styre borekronen mot den best mulige plasseringen i reservoaret (Ill: NettOp)

Sanntidsreservoarinformasjon har i en årrekke vært brukt til å styre borekronen mot en best mulig plassering i de olje- og gassførende lagene i reservoaret.

- Det er imidlertid enda mer å hente gjennom å optimalisering boreprosessen ytterligere, mener Kullawan, som er stipendiat ved Institutt for petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

- Gitt de høye kostnadene knyttet til å produsere brønner vil en slik optimalisering kunne gi både lavere feltutviklingskostnader og høyere produksjon, sier hun, og foreslår i avhandlingen flere konseptuelle og analytiske verktøy for å støtte høy-kvalitets beslutninger.

Usikkerhet som bakteppe

Verktøyene har som mål å utvikle et rammeverk for beslutningsanalyse knyttet til det hun kaller «geostyring ved usikkerhet».

Borekostnadene utgjør en betydelig andel av den totale kostnaden ved utvikling av olje- og gassfelt. Oljeselskapene bruker derfor mye penger på metoder som kan redusere kostnader eller resultere i bedre plassering av brønnen i reservoaret. Det investeres derfor i instrumenter som muliggjør innhenting av borerelevante data i sanntid slik at informasjonen kan brukes til å guide styringen av brønnen. Metoden Kullawan har utviklet for å gjøre dette finner man igjen i big data og bruken av analytics.

Ønsker å se «rundt hjørnet»

- Videre er det et mål å utvikle en systematisk tilnærmingsmåte for å oppdatere geomodellene ved hjelp av sanntids data og å utvikle en modell som kan brukes til å prediktere geologi- og reservoarparametere foran borehodet, forteller Kullawan.

I sitt forskningsarbeid har Kullawan utviklet en rask optimaliseringsmetode for å identifisere optimale geostyringsalternativ, gitt de tidsavhengige usikkerhetene foran borekronen.

- Resultatene fra arbeidet viser at de foreslåtte metodene vil kunne forbedre brønnresultatene betraktelig gjennom både økt produksjon og reduserte brønnkostnader, sier Kullawan.

Bred anvendelse

Doktorgradsarbeidet demonstrerer en ny innfallsvinkel til sanntids optimalisering av brønnplassering. Metoden tar i bruk beslutningsanalyse, sannsynlighetsregning og optimalisering med hensyn til utfordringene knyttet til geostyring som bør være av interesse for beslutningstakere innenfor mange områder i olje- og gassindustrien.

- Arbeidet er også relevant for alle som arbeider med å effektivisere olje- og gassoperasjoner gjennom bedre beslutningstaking, spesielt innenfor boring og brønn, mener stipendiaten.

Doktorgradsarbeidet til Kanokwan Kullawan er finansiert av Norges Forskningsråd, ConocoPhillips, Det norske oljeselskap (DNO), Lundin Norway, Statoil, Talisman, Total og Wintershall gjennom forskningssenteret DrillWell – Drilling and Well Centre for Improved Recovery.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært Professor Reidar B. Bratvold. Professor J. Eric Bickel og professor Kjell K. Fjelde har vært medveiledere. 

Avhandlingens tittel er “A Bayesian Framework for Real-Time Optimization of Well Placement”.

Disputasen fant sted 31. August 2016.

Tekst: Lars Gunnar Dahle