MENY

Satser bredt med ny ph.d-grad

- Det nyetablerte ph.d-programmet i samfunnsvitenskap ved UiS skal dekke den store bredden i fagområder som i dag finnes ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, sier dekan ved SV-fakultetet og påtroppende rektor ved UiS, Marit Boyesen. Den nye Ph.d-graden vil ha fire spesialiseringsretninger, en av dem innen helse og medisin.

I tillegg til spesialiseringene Risikostyring og samfunnssikkerhet, Ledelse, økonomi og reiseliv og Sosiologi, sosialt arbeid og kultur og samfunn, tilbyr UiS dermed også spesialisering i Helse og medisin.

De to ph.d-programmene som tilbys ved SV-fakultetet i dag, Ledelse og Risikostyring og samfunnssikkerhet, legges dermed ned som selvstendige programmer, men videreføres som spesialiseringer i det nye programmet. Det nye tilbudet vil gjelde fra høsten 2011.

- Godkjenning av ph.d-graden i samfunnsvitenskap er svært gledelig. Vi har med nådd et mål vi har jobbet for lenge. Alle fagmiljøene ved fakultetet står bak dette programmet, og kvaliteten ved vår ph.d-utdanning er betydelig styrket, sier dekan ved SV-fakultetet og påtroppende rektor ved UiS, Marit Boyesen.

- Med dette programmet får vi en tydeligere sammenheng og progresjon mellom de tre nivåene bachelor-, master- og doktorgrad, og vi kan nå tilby 8-årige løp i hele bredden av vårt utdanningstilbud, sier Boyesen.

Fire spesialiseringsretninger
Den nye ph.d-graden vil ha fire spesialiseringsretninger, og to av disse vil ha tre underliggende fordypninger å velge mellom.

Samarbeidet mellom det samfunnsvitenskapelige fakultetet og det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet om felles ph.d.-plattform i risikostyring og samfunnssikkerhet videreføres altså som en av de fire spesialiseringsretningene.

Ph.d-programmet i ledelse slås sammen med økonomi og reiseliv, men her kan kandidatene velge å gå videre innenfor enten ledelse, økonomi eller reiseliv.

Også innenfor spesialiseringsretningen Sosiologi, sosialt arbeid og kultur og samfunn, kan kandidatene velge å gå videre innenfor ett av de tre fagområdene.

Satsing på helse og medisin
Den fjerde spesialiseringsretningen, Helse og medisin, er en viktig satsing både for fakultetet og for UiS.

- Spesialiseringen innen helse og medisin er spesielt viktig i forhold til samarbeidet med Stavanger Universitetssjukehus (SUS) om forskerutdanning i medisin og kiropraktikk, sier Boyesen.

- Denne spesialiseringen har vært en forutsetning for å løse ut midlene Universitetsfondet har bevilget til samarbeid mellom UiS og SUS om helsefaglige utdanninger og forskning, forteller hun.

Ved SUS drives det en omfattende medisinsk forskningsvirksomhet. Deler av denne forskningen vil utgjøre et viktig fundament for aktiviteten i doktorgradsplattformen innen helse og medisin. Bevilgningen fra Universitetsfondet på to millioner kroner årlig i fem år gjør det mulig å ansette inntil fem professor II-stillinger for kvalifiserte medarbeidere ved SUS.

I tillegg til det direkte samarbeidet mellom UiS og SUS på området, vil en også samarbeide med andre forskningsinstitusjoner i regionen, som International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Helseforskning, SAFER, UMB/veterinærinstituttet Høyland og Næringsmiddelindustrien i Sør-Rogaland.

Nødvendig omorganisering
Det samfunnsvitenskapelige fakultetet startet allerede høsten 2008 med utredningsarbeidet knyttet til etablering av det nye programmet. Bakgrunnen var at fakultetets to nåværende ph.d.-program i ledelse og risikostyring og samfunnssikkerhet etterhvert ble for tematisk snevre i forhold til den faglige bredde fakultetet i dag har etablert.

Med det nye ph.d-programmet er målet derfor å styrke fakultetets doktorgradsutdanning, stimulere til økt samarbeid med eksterne aktører, og svare på fagmiljøenes behov for utvikling og arbeidslivets behov for relevante utdanningsløp. 

I tillegg åpner den nye ph.d-graden i samfunnsvitenskap for å tilby en doktorgradsutdanning som er tilpasset potensielle kandidater fra miljøene ved Arkeologisk Museum. 

Les også: Styret vedtok nybygg og ph.d.-program