MENY

Satser på havforskning

UiS etablerer forskningsgruppa OTICS, en tverrfaglig satsing på havforskning.

Bilde av Terje Frøiland og Muk Chen Ong Terje Frøiland og Muk Chen Ong

Hav er et av fem tematiske satsingsområder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. I tillegg er det også et prioritert fagområde for Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS).

Med dette som bakgrunn har 10 forskere fra ulike vitenskapelige miljøer etablert en tverrfaglig forskergruppe.

Våren 2018 fikk de innvilget søknad om programområde for forskning, en ordning ved UiS som gir økonomisk støtte til forskergrupper i en treårsperiode. Programområdet har fått navnet Ocean Technology Innovation Cluster Stavanger (OTICS).

Forskningsdrevet innovasjon

– OTICS har ambisjoner om å bli senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). En forutsetning for at dette skal skje, er gradvis oppbygging av fagmiljø og forskningsaktiviteter i samarbeid med utvalgte eksterne partnere, sier Terje Frøiland.

Som leder for eksterne relasjoner ved TN-fakultetet bistår Frøiland med å etablere kontakt og partnerskap med utvalgte industribedrifter og forskningsinstitusjoner. OTICS deltar i relevante initiativer i regionen i regi Greater Stavanger og industrien.

Samlet kraft

– Vår felles målsetting er å skape en samlet kraft som vil gi regionen en ledende posisjon nasjonalt og internasjonalt, knyttet til næringer basert på havteknologi. Målet er at vi til slutt skal være på linje med den posisjon regionen har innenfor olje og gass, sier Frøiland.

OTICS deltar blant annet i havbruksklyngen i Rogaland, sammen med aktører som Blue Planet, Aqua Technology og Ocean of Opportunities.

Fire forskningsområder

Forskningsprogramleder professor Muk Chen Ong har bakgrunn fra NTNU, og har store ambisjoner for havsatsingen ved UiS.

– Vi har sett oss ut fire forskningsområder som vi vil fokusere videre på:

  • akvakulturteknologi
  • undervannsteknologi og dyphavs gruvedrift
  • fjordkryssing
  • offshore vindenergi

Les mer om OTICS på våre engelske nettsider

Samarbeid

Samarbeid er et nøkkelord for satsingen, og på sikt håper Ong og Frøiland å få til et samarbeid med et forskingssenter i Trondheim.

– Norwegian Ocean Space Center er et felles nasjonalt prosjekt finansiert av Staten med støtte fra industrien, der NTNU og Sintef i Trondheim er vertsinstitusjon. UiS arbeider for å bli formell partner i Ocean Space Center. Som et skritt på veien, diskuterer UiS deltakelse i SFI-initiativer i regi NTNU Ocean. Håpet er å få signert en avtale om videre samarbeid allerede i høst, sier Frøiland.

Ved oppstarten består OTICS av forskningsprogramleder professor Muk Chen Ong, professorene Rune Time, Jasna B. Jakobsen, Dimitrios Pavlou, Dan Sui og Ragnar Tveterås, samt førsteamanuensisene Wiktor Weibull, Sudath Siriwardane, Charlotte Obhrai og Roger Flage.