MENY

Satser på seniorer

For alle første gang skal UiS lansere et eget tilbud for seniorer. Høsten 2010 starter UiS Pluss opp en forelesningsrekke hvor forskere fra universitetet presenterer sin nyeste forskning.

Foredragene dekker en rekke ulike emner, og tar for seg områder som arkitektur, helse og ernæring, klima og arkeologi.

UiS planlegger et videre undervisningstilbud for eldre. Forelesningsrekken markerer starten på tilbudet, sier Marit Karlsen Brandal, Etter- og videreutdanningsdirektør ved UiS.

Flere eldre deltar allerede på forelesninger på UiS. Spesielt er humanistiske fag populære, blant annet kunsthistorie, historie og religion.

Pensjonister kan gjøre de tingene de ikke fikk tid til da de var i arbeidslivet. Nå får seniorene et tilbud som er spesielt tilpasset dem, sier Kari Guttormsen Hempel, rådgiver ved UiS Pluss – Etter- og videreutdanning.

 

Få pensjonistuniversiteter

Det eksisterer allerede flere pensjonistuniversiteter i Rogaland. Sammenliknet med andre regioner er tilbudene likevel få.

I Rogaland er det tre pensjonistuniversiteter, mens Hordaland har over 20. Vi mener at det er behov for et enda bredere tilbud for seniorer, sier Hempel.

Forelesningene skal ta for seg det nyeste innen forskning på de aktuelle områdene.  Som en del av tilbudet vil det også arrangeres konsert med sopran Elizabeth Norberg-Schulz og Erling R. Eriksen på klaver.

 

Videreutvikling

Med tiden ønsker Brandal og Hempel å lage flere kurs med eldre i sentrum. En idé er å arrangere kurs for arbeidsgivere med mål om å holde eldre i arbeid lengre.

Eldre har mye kompetanse, og det er viktig å benytte seg av den arbeidskraften vi har i Norge. Dessuten gir arbeid holdepunkter i tilværelsen for eldre. Arbeid gjør det lettere å holde god kontakt med andre gjennom at du har kolleger og et arbeidsmiljø. Så lenge kreftene er der, er det gunstig for både den enkelte, arbeidsgivere og samfunnet at eldre er i arbeid lengre, sier Hempel.

 

Stort engasjement

Engasjementet for å bidra har vært stort blant ansatte ved universitetet.

Det har vært enkelt å få ja fra de vi har spurt om å forelese. Vi regner med at vi vil fortsette å tilby forelesningsrekken, og trenger bidragsytere til årene framover, sier Hempel.

Forelesningsrekken som starter til høsten vil være et formiddagstilbud, og er lagt til klokken 12.00 til 14.00 på tirsdager. Det koster 150 kroner å delta på enkeltforedrag, og 900 kroner å delta på hele forelesningsrekken. Etter forelesningene vil det åpnes for samtale.

Her finner du forelesningsplanen.

 

Kontakt Kari Guttormsen Hempel på telefon 5183 3054 for påmelding eller spørsmål.