MENY

Satser videre på miljøvennlig energi

Iris og Universitetet i Stavanger satser sammen med industri og næringsliv på langsiktig klima- og miljøforskning.

Norges forskningsråd har i dag informert Iris og Universitetet i Stavanger (UiS) om at de fire søknadene som er sendt inn i anledning utlysning av midler for etablering av Forskningssentra for miljøvennlig energi (FME) ikke går videre i konkurransen.

Dette er en beslutning Iris og UiS sterkt beklager.

– En bærebjelke i søknadene har vært overføring av grunnleggende kompetanse og innovasjonsevne fra petroleumssektoren til klima og miljøforskning. Et annet viktig moment har vært vår tilgang på infrastruktur, eksempelvis Risavika Gass Senter, som er et unikt anlegg for forskning og utvikling av teknologi knyttet til CO2 fangst og energieffektivisering, sier både Anna Aabø, administrerende direktør i Iris og rektor ved UiS, Aslaug Mikkelsen.

Begge legger vekt på at søknadene er i samsvar med signalene som ble sendt ut fra sentralt hold i forbindelse med Klimaforliket tidligere i år.

I forbindelse med søknadene har Iris og UiS inngått samarbeidsavtaler med et tyvetalls norske og internasjonale bedrifter samt 15-20 nasjonale og internasjonale aktører innen forskning og utvikling.

– Vi tar meldingen fra NFR til etterretning, men er bestemt på at vi skal videreføre vårt forskningsprogram, sier Anna Aabø. Hun understreker at Iris, UiS og samarbeidspartnere skal ha en sterk og langsiktig satsing innenfor klima- og miljøforskning i tiden som kommer.

– Vi er sikre på at de fleste av våre støttespillere følger oss i denne utviklingen. Vi fortsetter derfor arbeidet med å skaffe langsiktig finansiering av denne forskningen både i Norge og internasjonalt.

– Dette skal vi få til, sier Aslaug Mikkelsen.

Universitetet i Stavanger er imidlertid med på én søknad som gikk videre til neste runde. Det er et prosjekt som skal utvikle teknologi for flytende vindmølleparker til havs. Arbeidet ledes av Christian Michelsens Institutt i Bergen.

Les mer på Forskningsrådets nettsider her