MENY

Schlumberger gir programvare til UiS

Schlumberger Ltd., verdens ledende leverandørbedriften av teknologi og tjenester for oljeindustrien, har donert programvare til en verdi av 30.8 millioner dollar til Universitetet i Stavanger for fri bruk i forskning og undervisning innen petroleumsfagene.

Programvarepakken inkluderer Petrel seismikk-til-simuleringsprogram og ECLIPSE reservoar simuleringsprogram, begge industriledende programmer som benyttes for leting etter og utvinning av olje og gass.

Schlumberger-programvaren vil bli installert ved Institutt for petroleumsteknologi, og vil bli benyttet av studenter og forskere.

Schlumberger Information Solutions operasjonelle leder for Skandinavia, Espen Osjord, overrakte gaven til Svein M. Skjæveland, leder ved Institutt for petroleumsteknologi, som del av et felles ønske om å styrke bruk av industristandard-programvare i utdanning og forskning ved UiS.

Setter stor pris på gaven
Instituttleder Svein M. Skjæveland sier at universitetet setter stor pris på gratis tilgang og bruk av dataprogrammene Eclipse og Petrel.

- Disse programmene er industristandarder ved analyse og planlegging av hvordan olje- og gassreservoarer best skal bygges ut og produseres, sier Skjæveland.

- Vi får også innføring i bruken av programmene av Schlumberger og de uteksaminerte ingeniørene er helt oppdatert i dette verktøyet når de starter i jobb.

Integrert kunnskap
Petrel-programmet anvender en modellsentrert fremgangsmåte fra prospekt til utvinningsprosess, og muliggjør integrasjon og anvendelser på tvers av disipliner, slik at man kan jobbe med en enhetlig reservoarmodell og dermed oppnå raskere og bedre beslutninger.

Dermed kan studentene i utdanningen studere geologi og geofysikk, med fokus på statisk til dynamisk strømningsmodellering i en enhetlig modell med kraftig visualisering av resultatene.

ECLIPSE inkluderer et bredt spekter av robuste og velprøvde numeriske simuleringsteknikker for nøyaktige og raske løsninger.

ECLIPSE reservoar simuleringsprogram gjør det mulig for ingeniører å kontrollerer dynamisk strømning i reservoaret helt fra tidlig planleggingsfase av nye oljebrønner og utforming av produksjonsanlegg – til diagnosering av metoder for økt hydrokarbonutvinning.

Bruk av ECLIPSE-programmet legger til rette muligheten for studenter å få en forståelse for integrert kunnskap fra geofysiske, geologiske, geomekaniske studier, fra boring og produksjon, til å estimere den fremtidige dynamisk responsen til reservoaret under et bredt spekter av betingelser.

Attraktive i arbeidsmarkedet
- Denne programpakkeløsningen vil være med på å skape teknologisk bredde blant geo-/petroleums-teknologi studenter under utdanning ved UiS, noe som igjen vil gjøre dem mer attraktive i arbeidsmarkedet, sier Osjord.