MENY

Science City Ullandhaug

Stavanger kommune skal det kommende året lage en melding som skal klargjøre mål og visjoner for utviklingen av universitetsbyen Stavanger. I temadelen i denne utgaven av Univers ser vi nærmere på campusutvikling og du får skissert noen visjoner for 2040.

Les pdf-utgaven av Univers nr. 4 – 2011

Det ble gjort en formidabel jobb da Universitetsområdet ble avsatt på sekstitallet og i tiden fram mot universitetsstatus i 2005. Siden det har UiS vokst kraftig. Det neste året skal UiS, IRIS, Ipark, Universitetsfondet, Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Statsbygg, Stavanger kommune og Sola kommune lage en ny langsiktig plan for Universitetsområdet fram mot 2040.

Campus Ullandhaug
På temasidene i Univers tar vi en tidsreise med bybanen fram mot 2040, med stoppested Ullandhaug. UiS har da 20 000 studenter og 2000 forskere. Det er et yrende internasjonalt studentliv på campus og flere hundre fagfolk fra inn- og utland gjester universitetet her uke. I sør ligger forskningsklyngene tett med bygg som ruver. Kanskje har vi en Science City Ullandhaug i 2040?

Og når det nye konserthuset i Stavanger åpner neste år, kommer Bjergsted kulturpark – en arena for scenekunst i verdensklasse. I kulturparken kan du da ta hele utdanningsløpet fra kulturskole til universitetsutdanning. Det nye formidlingsbygget til Arkeologisk museum vil også bli en naturlig møteplass for fagfolk og studenter ved UiS. Bygget vil også ha mer rom for utstillinger og UiS vil bli mer synlig i sentrum.

Sikkerheten til sjøs
I fjor mistet 15 personer liver på norske skip. Åtte av dem var fiskere. UiS-forskere har sett nærmere på arbeidsulykker til sjøs og har funnet at sjansen for å miste livet på jobb er 25 ganger høyere for en kystfisker enn for en offshorearbeider. Forskningen viser også at innenfor skipsfarten er faren for ulykker stor.

Ungdom og idrett
Dagens ungdom er i dårligere form enn ungdom før i tiden. Også de flinkeste presterer dårligere enn før, viser en UiS-undersøkelse basert på skoleelevers prestasjoner på 3000-meteren gjennom 40 år. UiS-forskere advarer mot en inaktivitetsbølge som kan få store helsemessige konsekvenser.

Kartlegging og gutters leselyst
Debatten om bruk av språkkartlegging og observasjon av barn i skole og barnehage har gått høylytt. I dette nummeret av Univers kan du lese mer om fordeler og ulemper ved bruk av slike verktøy. I Univers kan du også lese mer om hvorfor gutter leser lite og hva gutter selv ønsker seg mer av – dersom de skal åpne en bok.

Jakten på steiner
Forsker og geolog Udo Zimmermann ved UiS har hele verden som sitt forskningsfelt. Han studerer bergarter og sedimenter i Argentina så vel som på Jæren. Ved å datere bergarter frambringer han viktig kunnskap om hvor og hvordan olje og gass har blitt til. Zimmermann har også datert en skiferstein på Ullandhaug til den eldste perioden i jordens oldtid.

I dette nummer av Univers kan du også lese om et nytt dataverktøy for kraftbransjen. Ved hjelp av et dataprogram kan fagpersoner få hjelp til komplekst og kritisk vedlikehold av aggregater. Du kan også lese om ingeniørstudenter som bygger racerbil og datastudenter som har laget en sjakkrobot. 

I Univers kan du også lese om hvordan UiS styrker sin satsing på samarbeid med frivillige organisasjoner gjennom EU-prosjektet PERARES.

I tillegg finner du de faste spaltene som Spor i jord, Ord under lupen og På nett.

God lesning