MENY

Se høstens foredrag i Vitenskapsakademiet

Vitenskapsakademiet i Stavanger er klar med høstens program. Møtene er gratis og åpne for alle interesserte.

ViS møter som vanlig høsten med mange interessante foredrag. Her er høstens program:

Onsdag 3. september: 
Professor Odd-Bjørn Fure, Holocaustmuseet: «Sivil motstand mot tysk okkupasjonsmakt og kollaboratører i Vest-Europa 1940-1945.»

Fredag 26 og lørdag 27. september: 
Nils Trulsen Bru-seminaret på Kulturbruket på Bru. Se eget program (ekstern lenke). Påmelding: Roald Berg

Onsdag 15. oktober:
Øyvind Foss-seminaret

I anledning av at vårt æresmedlem Øyvind Foss fyller 80 år ønsker vi å hedre ham for hans innsats spesielt ved etablering av Vitenskapsakademiet i Stavanger, men også for hans samfunns- og vitenskapelige innsats generelt.

18.00 - 20.00 Foredrag på Arkeologisk museum ved 
- Professor Trygve Wyller, UiO: Diakonivitenskapens betydning
- Professor Bernt Hagtvet, UiO: Det europeiske dannelsesbegrep i akademia
- Seniorforsker Torild Skard: Kvinnesak og likestilling i et historisk perspektiv
- Professor Gerd von der Lippe, HiT: Holmenkollstafetten 1972 – opprøret som endret norsk idrett
- Professor Øyvind Foss, UiS: Tilbakeblikk

20:30 - Middag med musikkinnslag på Victoria hotell. Egen påmelding

Onsdag 12. november:
Professor Hilmar Rommetvedt, UiS: «Stortinget 200 år: Utgått på dato eller fornyet folkevalgt innflytelse?» Fellesmøte med Statsviterforeningen

Onsdag 3. desember:
Julemøte. Dr Øyvind Eggen, Norad: «Vestlig bistand ved et veiskille.»

Hvis ikke annet er angitt, foregår møtene på Arkeologisk museum mellom klokken 19:00 og 20:30.
Alle er velkomne!

Logo for Vitenskapsakademiet i Stavanger