MENY

Se høstprogrammet i Vitenskapsakademiet

Vitenskapsakademiet i Stavanger er klar med programmet for høsten 2015.

Onsdag 9. september:
Professor Harald Baldersheim, UiO: ”Kommunereformen i demokratisk perspektiv: Er smått godt og stort flott?.”
Kommentator: Direktør Einar Leknes, IRIS: ”Situasjonen i Stavangerregionen”
Fellemøte med Statsviterforeningen

Torsdag 17. september: kl 10.00 -16.00 Tjodhallen, UiS
Konferansen ”Framtidens skole – konsekvenser for lærerutdanningen?”
Se eget program med påmelding. Fellesarrangement med Det humanistiske fakultet, UiS

Onsdag 21. oktober:
Seminar om Nanoteknologi – muligheter og trusler
Spesialrådgiver dr.Aase M. Hundere, NFR:”Nanoteknologi – nye anvendelser og muligheter”
Forsker dr. Claire Coutris, Bioforsk:”Nanoteknologi – trusler for helse og miljø”
Fellesarrangement med Norges tekniske vitenskapsakademi.

Onsdag 11. november:
Professor Odd Einar Olsen, UiS ”Flyktningesituasjonen i verden – utvikling og løsninger”

Onsdag 9. desember:
Julemøte
Professor emerita Hild Sørby, UiS: ”Stavangerregionens kunsthistorie – særpreg og høydepunkter”

Møtene er gratis og finner sted i Arkeolgisk Museum kl 18:00. 

Alle er velkomne!

Logo for Vitenskapsakademiet i Stavanger