MENY

Se vårprogrammet i Vitenskapsakademiet

Vitenskapsakademiet i Stavanger er klar med programmet for våren 2015. Møtene er gratis og åpne for alle interesserte.

Onsdag 14. januar: 
Professor Per Dahl, UiS: ”Grieg spiller Grieg.”

Onsdag 11. februar:
Postdoc Martin Hägglund, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU: ”Nobelprisen i fyiologi 2014 – Om hjernens navigasjonssystem og hva denne oppdagelsen kan bety.” Fellesmøte med NTVA.

Onsdag 11. mars:
Professor Tomas Sundnes Drønen, MHS: ”Globalisering og religion – utfordringer og muligheter.”  

Onsdag 15. april kl 18.00: Merk tiden!
Seminar om Norge og Russland 1814- 2014. 

  • Professor Jens Petter Nilsen, UiT: ”Russland og Norge 1814 -1905.”
  • Professor Kari Aga Myklebost, UiT ”Norske og russiske myndigheters forhold til nordlige minoriteter og urfolk 1814-2014.”
  • Historiker og kommentator Tom Hetland, Stavanger Aftenblad: ”Postsovjettid med fokus på sikkerhetspolitikk.”

Tirsdag 17. juni:
Årsmøte. Utdeling av ViS-prisen for forskningsjournalistikk. Foredrag ved prisvinneren. Festmiddag. Tid og sted senere.

Om ViS:
Vitenskapsakademiet i Stavanger ledes av  (preses) og Oluf Langhelle (generalsekretær). 

Hvis ikke annet er angitt, foregår møtene på Arkeologisk museum mellom klokken 19:00 og 20:30. Møtene er gratis og åpne for alle interesserte. Hvert møte vil bli annonsert i kalenderen på www.uis.no

Velkommen!

Logo for Vitenskapsakademiet i Stavanger