MENY

Seismikk gir bedre 3D-tolking av forkastningssoner

- Det er et stort potensiale i å bruke seismiske data til å forbedre karakteriseringen av forkastninger i 3D, sier stipendiat Charlotte Botter om doktorgradsavhandlingen sin "Seismic imaging of fault zones: a synthetic workflow".

Foto av Doktorgradsstipendiat Charlotte Delphine Botter og Dr Nestor Cardozo, begge UiS. Foto: geoforskni Doktorgradsstipendiat Charlotte Delphine Botter og Dr Nestor Cardozo, begge UiS. Foto: geoforskning.no

Forkastninger er tredimensjonale avgrensede soner av deformerte bergarter som kontrollerer væskeinnstrømning i reservoarer. Fordi forkastningene ofte er på grensen av det den seismisk oppløsningen kan vise, tolkes de vanligvis ved bruk av 2D-flater i seismisk data.

Det er vanligvis slike som benyttes i reservoarmodeller, sier Charlotte Botter, som disputerte for doktorgraden ved Institutt for petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Gir unik innsikt

- Avhandlingen min viser potensialet i å bruke seismiske data til å forbedre karakteriseringen av forkastninger i 3D. Forkastingene er numerisk modellert ved bruk av både mekaniske metoder og feltdata, sier Botter.

- I tillegg er variasjoner i bergartsegenskapene innenfor forkastningens sone beregnet på grunnlag av deformasjonen forårsaket av disse forkastningene og ved å benytte seismiske bilder fra flere ulike seismisk innhentningssituasjoner, gir dette en unik innsikt i forkastningenes arkitektur og variasjoner, forteller Botter. 

Bred anvendelse

Hun legger til at bruk av avansert seismisk attributt-basert tolkningsmetode tillater oss å bestemme forkastningens volum direkte fra seismiske bilder og at resultatene i avhandling kan brukes som retningslinjer for å karakterisere spesifikke forkastninger innen petroleumsleting og produksjon, samt for lagring av underjordisk avfall (f. eks. CO2) og for hydrogeologiske og geotermiske systemer.

Dr. Nestor Cardozo, UiS, var hovedveileder for doktorgradsarbeidet og medveiledere var Drs Stuart Hardy (University of Barcelona), Isabelle Lecomte (NORSAR) og Alejandro Escalona (UiS).

Norsk Forskningsråd har gitt økonomisk støttet til doktorgradsarbeidet.

Les mer om Botters doktorgrad på http://www.geoforskning.no/nyheter/olje-og-gass/284-bedre-seismiske-bilder-av-forkastninger.