MENY

Seks stjerner til UiS.no

UiS.no har fått seks av seks mulige stjerner i Difis årlige kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Dermed er UiS sitt eksterne nettsted best blant universitetene og nummer to innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Hvert år gjør Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) målinger og vurderinger av kvaliteten på nær 700 offentlige nettsteder i Norge. I år ble 674 nettsteder målt på 33 kriterier innenfor områdene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.

Universitetet i Stavanger fikk i år 75 prosent på tilgjengelighet, 74 prosent på nyttig innhold og hele 90 prosent på brukertilpasning. Dette gav et gjennomsnitt på 80 prosent - og dermed seks stjerner i kåringen.

I tillegg til UiS fikk også Høgskolen i Bergen seks stjerner i Difis kåring av statlige nettsider.

– Dette viser at vi har et robust og tilgjengelig nettsted. Målingen av tilgjengelighet sier blant annet noe om hvor mye blinde og svaksynte får ut av våre nettsider, og det er et viktig mål for Universitetet i Stavanger å strekke seg etter, sier nettredaktør Hildegard Nortvedt.

Hun har sammen med IT-utvikler Daniel Gracia jobbet mye med å gjøre Uis.no så godt som mulig innenfor de ulike kriteriene som nettstedet blir målt på.

Nortvedt og Gracia er nå i gang med å lage en tilpasset versjon av nettsidene for smarttelefoner. Dette er en nettfunksjonalitet som vil gi uttelling i kvalitetsmålingen til neste år. Men enda viktigere – dette vil bli et nyttig redskap for potensielle studiesøkeresom vi ha en kjapp og god oversikt over studietilbudet ved UiS.

I tillegg til å vurdere kvaliteten på offentlige nettsteder gjorde Difi også andre kåringer. Økokrim fikk prisen for årets statlige nettsted, mens Porsgrunn kommune fikk prisen for årets kommunale nettsted. Prisen for beste tilgjengelige nettsted gikk til Statens Pensjonskasse.

Les mer om kvalitetsvurderingen til Difi