MENY

Selvregulering gir suksess på skolen

Gode faglige evner hos barna er ikke nok, sier den anerkjente amerikanske forskeren Megan McClelland.

For at barn skal klare seg bra på skolen og ha gode sjanser for en god utdanning, må de også ha god selvregulering.

Selvregulering innebærer at barnet kan kontrollere egne tanker, følelser og atferd og den beror på kognitive evner som oppmerksomhet, hukommelse og evnen til å styre impulser. Gjennom sin forskning har Megan McClelland vist at barns evne til selvregulering er avgjørende for å gjøre det bra på skolen og for videre utdanning.

En av hennes nyeste studier viste at barn som ble vurdert til å ha god utholdenhet og oppmerksomhet/ konsentrasjon i fireårsalderen hadde 50 prosent høyere sjanse til å fullføre en bachelor-utdanning innen de var 25 år.

Studien viste også at barnas tidlige evner i matte og lesing ikke i samme grad kunne predikere hvorvidt barna tok en slik utdanning. Studien tyder på at det å trene på selvregulering i tidlig alder kan ha langtidsvirkninger når det gjelder skolegang og utdanning. Studien har fått mye oppmerksomhet i media verden over, blant annet i
The New York Times.

Tekst: Ingunn Størksen