MENY

Semesterstart ved UiS

I semesterstartuken, som starter mandag 10. august, ønskes over 4000 nye studenter velkommen til UiS.

Semesterstart ved UiS Slik så åpningen av semesteret og Fadderfestivalen ut i 2019. Faddersjef Christian Hjelle smalt i gang uken godt hjulpet av Fadderstyret og fadderledere.

Formålet med semesterstartuken og Fadderfestivalen er at nye studenter skal finne seg til rette både sosialt og faglig på universitetet. Under semesterstartuken blir det lagt vekt på relasjonsbygging, trivsel og samhold. I tillegg skal studentene bli kjent med både campus og Stavanger sentrum.

UiS’ nye studenter vil også i år få en god og trygg mottakelse. Gjennomføringen av fysiske samlinger skal være i tråd med regjeringens føringer for ansamling av personer og ivaretakelse av smittevernsreglene. Den gradvise åpningen av Norge er med forbehold om at det er kontroll på smitten. For semesterstartarrangement i regi av fakultetene, Fadderfestivalen og studentforeninger planlegges det derfor en kombinasjon av fysiske og digitale møter.

Digital semesteråpning

Den offisielle semesteråpningen, som tidligere har hatt rundt 2000 publikummere, vil i år bli digital. Åpningen skal sendes på uis.no og Facebook mandag 10. august kl. 12.00.

Både studiestartsprogrammet og undervisningopplegg kan justeres etter den gjeldende situasjonen fra august. Forbeholdet gjør at UiS ikke kan si med sikkerhet hvordan semesterstart blir. Utviklingen følges nøye og situasjonen tilpasses underveis.

Undervisning i høstsemesteret

Det er opprettet en arbeidsgruppe for høstsemesteret som utreder hva koronakrisen betyr for planlegging og gjennomføring av kjernevirksomheten ved UiS, med spesiell vekt på utdanningsaktiviteter. Gruppen planlegger ut fra et hovedscenario om at høsten er et såkalt "hybridsemester", som er en blanding av digital og fysisk undervisning. Arbeidsgruppen skal levere sine totale anbefalinger innen 15. juni.

Utveksling og internasjonale studenter

Pandemisituasjonen er uforutsigbar og det er for stor usikkerhet knyttet til hvordan smitten utvikler seg, og hvordan det påvirker undervisning, studiehverdag og anledning til å reise. Beredskapsledelsen ved UiS avlyser derav all ordinær studentutveksling i høstsemesteret 2020.

UiS tar i all hovedsak opp internasjonale gradsstudenter høsten 2020. Studentene får et digitalt undervisningstilbud fram til de har mulighet til å komme til Norge.