MENY

Seminar om produksjonsoptimalisering

8. desember arrangeres det seminar om produksjonsoptimalisering på UiS.

I den senere tid har det blitt rettet økt fokus mot produksjonsoptimalisering, og ulike innovative teknologier og tekniske løsninger er tatt i bruk. Serviceselskaper og forsknings- og utdanningsorganisasjoner har bidratt med metodeutvikling og praktiske verktøy. Seminaret tar opp noen av disse metodene og praktiske, industrielle anvendelser av dem. Det er Senter for industriell teknologi og driftsledelse (CIAM) ved UiS som arrangerer seminaret i samarbeid med BP. Tittelen på seminaret er Produksjonsoptimalisering ved bruk av innovative metoder.
 

Implementering av ”Best Manufacturing Practices” har vært og er et viktig element i arbeidet mot en mest mulig konkurransedyktig driftsform. Verktøyene er mange og skiftende, og å finne de som passer den enkelte bedrift og å implementere dem kan være en utfordring. Seminaret gir en oversikt over hvilke verktøy internasjonale bedrifter har tatt i bruk, og hvilke resultater det har gitt.

Se program for seminaret Produksjonsoptimalisering ved bruk av innovative teknologier.

 

Tid: Onsdag, 8. desember, kl. 11.00 til 13.00
Sted: Rom KE E-164, Kjølv Egelands hus, Universitetet i Stavanger
Avgift: CIAM-partnere, spesielt inviterte, UiS-ansatte og studenter: gratis
Andre: 500,-
Påmelding: Innen fredag 3. desember til ciam@uis.no eller på tlf. 5183 2169/909 11 102

Spørsmål om arrangementet kan stilles til CIAM/v Kristian Aareskjold, på e-post kristian.aareskjold@uis.no eller telefon: 5183 2169/909 11 102.