MENY

Seminar om regional innovasjon i en global økonomi

Alle interesserte inviteres til seminaret «Regional innovasjon i en global økonomi» 14. september. Seminaret arrangeres av Stavanger Centre for Innovation Research og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Seminaret drøfter de sosiale og kulturelle forholdene som bidrar til å skape innovative regioner. En av verdens fremste eksperter på regional innovasjon, Professor Andrés Rodríguez-Pose fra London School of Economics (LSE), vil diskutere temaet med bakgrunn i sin egen forskning og presentere sitt syn på hvordan man kan fremme innovasjon i Stavanger-regionen.

På seminaret vil vi også presentere resultatene fra en lederundersøkelse som ble gjennomført våren 2010 blant 1600 bedrifter i fem norske byregioner. På bakgrunn av dataene fra denne undersøkelsen, vil vi analysere forskjeller mellom norske byregioner når det gjelder innovasjonsgrad og regionale innovasjonskulturer. På bakgrunn av dette, vil vi diskutere forholdene for innovasjon i Stavanger-regionen sammenliknet med andre norske byer. Hva kjennetegner den regionale kulturen og innovasjonssystemet i Stavanger, og i hvor stor grad fremmer eller hemmer disse kjennetegnene innovasjon og nyskaping?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Seminaret vil foregå på engelsk.

Program:
12.00 Lunsj og velkommen ved Helge Ole Bergesen (Stavanger Centre for Innovation Research) og Harald Minge (Næringsforeningen i Stavanger-regionen)
12.30 Andrés Rodríguez-Pose (LSE): “The Economic Returns of Clusters” (pdf-file of the presentation)
13.25 Kaffepause
13.35 Rune Dahl Fitjar (IRIS): “How and Why do Levels of Innovation Differ across Norwegian City Regions? Findings from a Survey of Business Managers in Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim and Kristiansand” (pdf-file of the presentation)
14.30 Diskusjon, ledet av Ragnar Tveterås (Stavanger Centre for Innovation Research)

Om foredragsholderne:
Andrés Rodríguez-Pose er instituttleder ved Geografisk Institutt ved London School of Economics, hvor han er professor i økonomisk geografi og programdirektør for The Spatial Economics Research Centre. Han er en av verdens fremste forskere innenfor temaene regional vekst, innovasjon og utvikling og har publisert mer enn 60 forskningsartikler i løpet av de siste 15 årene. Rodríguez-Pose har også skrevet sju bøker, inkludert The Dynamics of Regional Growth in Europe (Oxford University Press, 1998), Local and Regional Development (Routledge, 2006) og Innovation and Regional Growth in the European Union (Springer, 2009).

Rune Dahl Fitjar er seniorforsker ved IRIS og leder prosjektet Regional Innovation Cultures. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics i 2007 og har publisert flere internasjonale forskningsartikler om regionalisme, regional identitet og innovasjon. Hans første bok, The Rise of Regionalism: Causes of Regional Mobilization in Western Europe, ble utgitt av Routledge i 2009.

Om undersøkelsen i media:
Faksimile fra Stavanger Aftenblad, 14.09.2010 (pdf)
Faksimile av leder i Stavanger Aftenblad, 15.09.2010 (pdf)

 

Tid: 14. september 2010, 12.00-15.00
Sted:
Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus, rom Ø-215

Påmelding: På e-mail til  Rune Fitjar innen 10. september