MENY

Seminar om type 2 diabetes og fedme

Fredag 11. november inviterer Institutt for helsefag ved UiS til seminar om type 2 diabetes og fedme. Blant foredragsholderne er professor Birger Svihus fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås.

Birger Svihus, som er professor i ernæring ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, har blant annet skrevet bøkene "Fedmefaktor - Nøkkelen til mat og vektbalanse" (2007) og "Slank med fedmefaktor - 7 nye og virkningsfulle råd".

Svihus debatterer titt og ofte kostholdsråd i mediene, blant annet i NRK.

I tillegg bidrar flere UiS-forskere på seminaret, blant disse er førsteamanuensis Bjørg Frøysland Oftedal, som tidligere i år disputerte med sin avhandling ”Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes”.

Også førsteamanuensis Sindre Dyrstad ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk deltar med et innlegg om fedme og livsstilsendring.

Førsteamanuensis Brynjar Foss ved Institutt for helsefag vil vise alternative forklaringsmodeller til fedme, og diabetessykepleier Merete Ree Frafjord ved ForusAkutten vil snakke om hvordan helsepersonell møter utfordringen med type 2 diabetes og fedme.

Seminaret om type 2 diabetes og fedme retter seg mot helsepersonell og sykepleierstudenter, men er også åpent for andre interesserte studenter og ansatte ved UiS.

Seminaret finner sted fredag 11. november fra klokken 09.15 til 14.45 i Kjell Arholms hus, rom A1.

Program:
09.15 - 09.45: Type 2 diabetes – en verdensomfattende epidemi v/ førsteamanuensis Bjørg Oftedal, UiS

10.00 - 11.30: Diabetes, fedme og ernæring v/professor Birger Svihus, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås

11.30 - 12.15: Lunsj

12.15 - 12.45: Muligheter og utfordringer angående fedme og livsstilsendring v/førsteamanuensis Sindre Dyrstad, UiS

12.45 - 13.15: Alternative forklaringsmodeller på fedme v/førsteamanuensis Brynjar Foss, UiS

13.30 - 13.45: Er personer med type 2 diabetes motiverte for sunt kosthold og fysisk aktivitet? v/førsteamanuensis Bjørg Oftedal, UiS

13.45 - 14.30: Hvordan møter helsepersonell utfordringen med type 2 diabetes og fedme? v/ diabetessykepleier Merete Ree Frafjord, ForusAkutten

14.30 - 14.45: Oppsummering og avslutning

Velkommen!