MENY

Seminarprogram for nettverk for kjønnsforskning

Nettverk for kjønnsforskning ønsker velkommen til en rekke spennende arrangementer i høst. Torsdag 23. september kan du blant annet få med deg en debatt på temaet mor-datter-relasjonen i litteraturen.

Her er høstprogrammet for Nettverk for kjønnsforskning ved UiS:

Torsdag 23. september kl 20.00, under Kapittel festivalen
Deres kamp: Mor-datterrelasjonen i litteraturen. Far-sønn-motivet går som en rød tråd gjennom den kanoniserte litteraturen, men hvordan arter mor-datter-motivet seg i noen av samtidens bøker? Møt Marit Tusvik, Selma Lønning Aarø og Wenche Mühleisen i samtale om stero-typier, sammensmelting og klamme konflikter. Sted: Breitorget, inngang kr 50,-

Tirsdag 19. oktober kl. 20.00 i Kult. Kjelleren
Paneldebatt ”Hvem har rett til å få barn? Surrogati og sæd-donasjon”. Er det en menneskerett å få barn? I så fall, hvem har ansvar for å ivareta en slik rettighet? Vi inviterer til paneldebatt som reiser etiske spørsmål om rettigheter i kjølvannet av moderne reproduktiv teknologi.

Forsker Berge Solberg (NTNU) innleder om etisk-politiske aspekter ved sæd-, eggdonasjon og surrogati, etterfulgt av to korte kommentarer fra henholdsvis Surrogatiforeningen og varafylkesordfører i Rogaland, Ellen Marie Solheim (KrF). Stipendiat Ingvil Hellstrand leder debatten.

Torsdag 18. november kl 18.30 i Kult.Kafeen
Født sånn og blitt sånn: Har samfunnsvitere i sin alminnelighet, og kjønnsforskere i særdeleshet, noe å lære av biologiske forklaringer og teorier om kjønn? Har biologer noe å lære om samfunnsvitenskapens og kjønnsforskningens forklaringer og teorier om kjønn?

Det siste året har debatten rast i akademia og i offentligheten etter programmet Hjernevask, og Sølvberget i samarbeid med Universitetet i Stavanger med Nettverk for kjønnsforskning synes det er på sin plass med en nyansert og gjensidig interessert samtale om disse temaene, fri for medienes tabloidisering og forenkling. Innledere er Professor i kjønnsforsning Harriet Bjerrum Nielsen, UiO og Professor i biologi Reidunn Aalen UiO. Det åpnes for debatt.

Tirsdag 23. november kl. 20.00 i Kult. Kjelleren
Feministisk Filmkveld.

Faste aktiviteter
Onsdagslunsj: Nettverket spiser lunsj sammen hver onsdag kl 12 i våre lokaler i Kjølv Egelands hus. Ta med matpakken og kom innom!

Tverrfaglig forum for masterstudenter: Åpent for alle masterstudenter som skriver oppgave med et kjønnsperspektiv. Ta kontakt med Elise Malde for mer informasjon

Tverrfaglig veiledningsseminar: Seminaret skal stimulere til publisering av artikler, bøker og tekster med kjønnsperspektiv, og er rettet mot PhD-studenter og forskere på tvers av institutter ved UiS. Påmelding kreves, ta kontakt med Elise Malde dersom du er interessert.