MENY

Senker beløpsgrensen for gaveforsterkningsordningen

Beløpsgrensen for gaveforsterkningsordningen senkes fra 5 til 3 millioner kroner. Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland skal de nye retningslinjene motivere enda flere private og offentlige givere til å bidra med finansiering av grunnforskning.

-I motsetning til mange andre land har ikke Norge noen sterk kultur for privat finansiering av grunnforskning. Gaveforsterkningsordningen er en innbydelse til et privat og offentlig spleiselag, og har vist seg å være et godt virkemiddel for å få flere private givere på banen. For å motivere enda flere til å bruke ordningen, senker vi nå beløpsgrensen fra 5 til 3 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

Bakgrunnen for endringen er at regjeringen ønsker å oppmuntre også mindre bedrifter, organisasjoner og flere privatpersoner til å gi gaver til grunnforskning. De reviderte retningslinjene trer i kraft fra 1. juli.

Gaveforsterkningsordningen ble etablert 1. januar 2006 for å styrke innslaget av private gaver til langsiktig, grunnleggende forskning. Ordningen innebærer at staten bidrar med 25 prosent av gavebeløpet for private donasjoner til grunnforskning. Ordningen gjelder for gaver til landets universiteter, høyskoler med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskningsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Ordningen reguleres av retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og forvaltes av Norges forskningsråd. Budsjettrammen for ordningen er 80 millioner kroner per år.

Mer om de nye retningslinjene for gaveforsterkningsordningen