MENY

SEROS-pris delt ut for første gang

Masterstudentene Lise Hviding og Martine Berglie Sande er tildelt SEROS-prisen 2016. Prisen tildeles studenter som har levert en fremragende masteroppgave i samfunnssikkerhet.

Martine Berglie Sande (t.v.) og Lise Hviding (t.h.) og Sissel Haugdal Jore (i midten). Martine Berglie Sande (t.v.) og Lise Hviding (t.h.) mottok historiens første SEROS-pris, delt ut av Sissel Haugdal Jore.

Prisen ble delt ut under den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen på UiS 6. januar 2016.

-Vi er stolte og glade. Det er en stor ære å motta SEROS-prisen, sa Martine Berglie Sande.

«Å være etterpåklok i forkant» er tittelen på Hviding og Sandes masteroppgave. Hensikten med studien var å kartlegge kunnskap om beredskapsplanlegging fra petroleumssektoren som offentlig sektor kan ha nytte av.

- Kan selge kunnskap

Studien viser at det finnes flere punkter som kan overføres fra petroleumssektoren til kommunal sektor.

  • Kommunen bør løfte det generelle fokuset på beredskap og gjøre det til en del av hverdagen
  • Innføre bransjeforum for beredskapsansatte i ulike bransjer hvor man kan utveksle erfaringer
  • Holde enkle beredskapsøvelser som tabletop og drøftingsøvelser, samt rollespesifikke øvelser
  • Fokusere mer på håndtering av krisen enn årsaken til den, og dermed ha et mer generisk planverk

- Om petroleumssektoren ikke kan selge olje, kan de i hvert fall selge kunnskap, konkluderer Lise Hviding.

Gode masteroppgaver

De to sykepleierne leverte sin masteroppgave i samfunnssikkerhet våren 2015. Sande jobber på akuttmottaket på Stavanger universitetssjukehus og Hviding er ansatt i DNV GL.

Det er første gang SEROS-prisen deles ut. Prisutdeler var Sissel Haugdal Jore, leder for Senter for risikostyring samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS.

-Vi har mange gode masteroppgaver hvert år, så juryen har hatt en vanskelig jobb. Alle oppgavene med karakter A var nominert til prisen, forteller Jore.

- Oppgaven til Hviding og Sande anser vi å være dagsaktuell og av god kvalitet. Oppgavens problemstilling er aktuell for både privat og offentlig sektor, sier hun.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Asbjørn Jensen