MENY

SEROS-prisen til masteroppgave om terror

Erna Karine Kvame Fladmark får SEROS-prisen for sin masteroppgave om bruk av sannsynlighetsbegrepet i omtale av terrortrusler.

Sissel Haugdal Jore go Erna Fladmark. Leder for SEROS, Sissel Haugdal Jore, overrakte SEROS-prisen til Erna Karine Kvame Fladmark under Samfunnsikkerhetskonferansen.

SEROS-prisen deles ut til studenter som har levert en fremragende masteroppgave i samfunnssikkerhet. Fladmark får prisen for sin oppgave «Terrorfaren i Norge har aldri vært større».

«Sannsynlig» terror

Utgangspunktet for oppgaven er at PST (Politiets sikkerhetstjeneste) høsten 2014 gikk ut og sa at trusselsituasjonen i Norge var skjerpet. De anså det som sannsynlig at det kunne trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge i løpet av de neste 12 månedene. Dette fikk stor medieoppmerksomhet, og Fladmark bestemte seg for å se nærmere på bruken av begrepet «sannsynlig» når man snakker om terrortrussel.

Å kommunisere om terrorisme er vanskelig, og Fladmark finner at bruken av sannsynlighetsbegrepet kan utløse mye frykt og komme i veien for kvalitative beskrivelser som kan være til mer hjelp for den som sitter hjemme og leser om terrortrusselen.

– Fordi «sannsynlighet» får mye oppmerksomhet, kan begrepet tilsløre viktige aspekter ved trusselen. Det er snakkes mye om hva som menes med sannsynlig framfor for eksempel hva som gjøres for å redusere konsekvensene av et eventuelt angrep, sier hun.

Sannsynlighetsbegrepet ikke kan stå alene når vi snakker om risikosituasjonen er hennes konklusjon.

– Måten PST bruker begrepet på gjør at sannsynligheter preger kommunikasjonen i for stor grad, og den manglende begrepsfestingen gjør at det kan være uklart hvorvidt trusselen øker eller avtar når PST kommuniserer om trusselbildet, heter det i oppgaven.

Vanskelig debatt

SEROS-prisen deles ut under den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen ved UiS. Konferansen har som mål å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskap og trusselvurderinger. Se oversikt over foredragsholdere og presentasjoner på konferansen.

Leder for SEROS (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet) ved UiS, Sissel Haugdal Jore, trekker fram at oppgaven belyser et aktuelt tema som er utfordrende, både praktisk og teoretisk.

– Terrortrusler omtales i mediene hele tiden, og det er en stor utfordring for dem som skal kommunisere terrortrusler. Det er en faglig diskusjon om bruken av «sannsynlig», sier hun.

Dette er andre året prisen deles ut, og de beste oppgavene fra master i samfunnssikkerhet og master i risikostyring, pluss etter- og videreutdanningene er med i konkurransen. Totalt skrives det hvert år over 100 oppgaver innen disse fagområdene.

– Det skrives mange gode oppgaver, og mange studenter legger ned mye arbeid. Med prisen ønsker vi å vise litt av det gode studentarbeidet, sier Jore.

Tekst og foto: Karoline Reilstad