MENY

SEROS signerte avtale med NHO

Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS har inngått en samarbeidsavtale med NHO Service.

Praksisplasser, mastergrader, forskningssamarbeid og bedriftsledere som gjesteforelesere. Dette er ingredienser i en samarbeidsavtale som ble undertegnet 19. januar mellom Universitetet i Stavanger ved SEROS og NHO Service.

Bakgrunnen for avtalen er at UiS tilbyr et 3-årig bachelor studium samt mastergrad og doktorgradsstudier i samfunnssikkerhet.

- Vi har i løpet av de siste årene sett at private aktører har fått et større ansvar for samfunnssikkerhet i Norge. En avtale med NHO Service gir oss et godt utgangspunkt for samarbeid med sikkerhetsbransjene om både forskning og undervisning, sier Sissel Haugdal Jore, leder av SEROS og førsteamanuensis ved UiS.

Fagsjef for skadesanseringsbransjen i NHO Service, Lasse Tenden, sier følgende til egne nettsider:
- Alle sider ved samfunnssikkerhet er områder som både skadesanerings- og sikkerhetsbransjen i NHO Service er en stor del av og hvor bransjene ønsker å bidra til økt fokus. Samtidig er studiet et av de få i Norge som gir spesialutdanning innen viktige områder for bransjene og studentene er godt kvalifisert for stillinger i medlemsbedriftene.

Tekst: Benedicte Pentz

SEROS signerer avtale med NHO Service

Sissel Haugdal Jore, leder av SEROS, signerte avtalen med Peter Wesenberg (t.v.), leder av næringsutvalget for Sikkerhetsbransjen, og Kai Andersen, leder av næringsutvalget for Skadesaneringsbedriftene.