MENY

Shellprisen 2007

A/S Norske Shell stiller også i år midler til disposisjon for utdeling av en SHELLPRISEN og ett til to stipendier til unge musikkutøvere/studenter med tilknytning til Rogaland. Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger forestår utdelingen.

SHELLPRISEN har vært utdelt siden 1983 og har etablert seg på toppnivå i nasjonal sammenheng og vies stor
oppmerksomhet både i media og fra musikklivets egne rekker.
SHELLPRISEN som er på kr. 150.000 deles ut til en ung musikkutøver – eller en utøvergruppe, som ønsker
å fortsette sine studier i utlandet. Prisen kan søkes av instrumentalister under 28 år eller sangere, komponister
og dirigenter under 30 år pr. 1.9.07. Prisen kan også søkes av vokal-/instrumentalensembler på inntil åtte
personer (alle under 30 år). Kvalifiserte personer kan også nomineres til prisen.

Ett til to reisestipender utdeles til yngre musikkelever/ studenter. Reisestipendet kan søkes av instrumentalister under 23 år eller sangere, komponister og dirigenter under 25 år pr.1.9.07. Juryen kan også velge å tildele et oppfølgingsstipend.
Samlet stipendramme er på kr. 70.000.
I søknaden må det redegjøres for hva prisen/stipendet skal brukes til. Søkerne må sende med oversikt over utdanning og praksis,
presseomtaler mv., likeså et lydopptak på ca. 10 – 15 min. som eksempel på egne prestasjoner som utøver. Innspillingen må være av ny dato og av god kvalitet (i CD-formatet).
Søkere til SHELLPRISEN må legge ved forslag til repertoar på egen demo-CD (inntil 60 min.) i søknaden.
Søknadsfrist er 1. mai 2007 og juryens kjennelse vil foreligge i løpet av mai. Vinner av SHELLPRISEN inviteres til å gjøre opptakene til demo-CD ved Institutt for musikk og dans i perioden juni – august.

Prisvinnerkonsert med pris- og stipendvinnere blir holdt i Sandnes kulturhus 21.oktober 2007.
Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Universitetet i Stavanger,
ved Per Dahl på telefon 51 83 40 64, mobil 909 51 436. Søknad merket
“SHELLPRISEN” sendes innen 1. mai 2007 til Institutt for musikk og dans, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.

Tidligere Shellprisvinnere:

1983 Truls Mørk (cello)
1985 Kjell Magnus Sandve (tenor)
1986 Robert Rønnes (fagott)
1987 Håkon Vestly (klarinett)
1988 Stefan Veselka (klaver)
1989 Tomas Krakowski (gitar)
1991 Bodil Arnesen (sopran)
1992 Øyvor Volle (fiolin)
1993 Rolf. A. Gupta (dirigent)
1994 Rune Brodahl (horn)
1997 Rita Heigre (sopran)
1998 Sveinung Bjelland (klaver)
2000 Berit Mæland (sopran) og
Benedicte Palko (klaver)
2001 Eir Inderhaug (sopran)
2003 Ingerine Dahl (fiolin) og Audun Halvorsen (fagott)
2004 Christian Ihle Hadland (piano)
2005 Kyrre Sassebo Haaland (komposisjon)
2006 Magnus Staveland (tenor)