MENY

Sigbjørn Hervik professor i matematikk

Sigbjørn Hervik (31) er tilsatt som professor i matematikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Hervik har doktorgrad i Anvendt matematikk og teoretisk fysikk fra University of Cambridge og er Cand. Scient i fysikk fra Universitetet i Oslo.

Hervik har publisert hele 41 artikler hvorav tre har fått utmerkelser. Han har også skrevet boken ”Einstein’s General Theory of Relativity – with modern Applications of Cosmology.” Forskningsområdene er generell relativitetsteori og kosmologi.

Sigbjørn Hervik er for tiden post.doc./førsteamanuensis ved Dalhousie University i Canada og tiltrer stillingen ved UiS i april.