MENY

Signering av samarbeidsavtale med NORCE

Mandag 5. november ble samarbeidsavtalen mellom NORCE og de fire universitetene som er eiere, signert.

Ledere rundt et styrebord. Styreleder Hans Olav Lindal i NORCE (t.v) signerer samarbeidsavtalen. Ved siden av Lindal signerer styremedlem Robert Bjerknes. Til høyre på bildet tar rektorer pennen fatt: Dag Rune Olsen ved UiB (nærmest til høyre), Marit Boyesen ved UiS og Frank Reichert ved UiA. (Foto: Andreas R. Graven)

Avtalen mellom NORCE og Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet, ble underskrevet i Bergen mandag.

– Hva mer kan vi ønske oss enn 4 universiteter på eiersiden? Det er en gavepakke, sa adm.dir Elisabeth M. Støle i NORCE, i sitt innlegg «Sammen for en bærekraftig fremtid».

Hun la ikke skjul på at 5. november 2018, dagen for signeringen, er en viktig dag som vil bli husket som starten på mange gode og viktige samarbeid.

Signeringen fant sted på Muséplass 1 på Universitetet i Bergen. UiT Norges arktiske universitet var først ute med å signere avtalen, og deltok i møtet på videolink.

Framhevet Pumps & Pipes

Det ble påpekt at NORCE fyller et sentralt samfunnsoppdrag og skal bidra til bærekraftig næringsutvikling.

Et område som særlig ble trukket fram, var satsningen på teknologi og helseteknologi. Kristin Flornes, konserndirektør teknologi i NORCE og Ingvild Eide Graff, konserndirektør helse i NORCE, fortalte om kunnskapsoverføring fra oljeindustrien til helsesektoren under tittelen «Fra Pumpes & Pipes til big data – samarbeid innen helse og helseteknologi». 

Les hele saken på NORCE sin hjemmeside.