MENY

Signerte avtale med Forsvarets sanitet

UiS og Forsvarets sanitet har inngått en rammeavtale om å utvikle samarbeidet innenfor katastrofemedisin og krisehåndtering.

Avtalen ble signert av kontreadmiral og sjef for Forsvarets sanitet Jan Sommerfelt-Pettersen  og rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger, 21. desember 2015.

-For UiS innebærer avtalen en anerkjennelse av fagmiljøet i samfunnssikkerhet, det betyr større volum og nye aktiviteter i fagmiljøet, og det betyr at vi kan utvikle fagmiljøets mange nettverk, sier professor Ove Njå ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

Avtalen skal generere ny kunnskap på det katastrofemedisinske området i vid forstand, det vil si at samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS skal utfordre problemstillinger omkring samvirke i komplekse kriser og delta i utviklingen av en internasjonalt basert evaluerings- og forskningsmetodikk for bruk i kriser.

-Vi skal ha en kontinuerlig dialog om utfordringer som involverer Forsvarets sanitet, for eksempel risikostyring, kunnskap om ulike typer eksponering i kritiske situasjoner, læring på tvers av aktørene i krisehendelser og scenariobasert beredskapsplanlegging, forklarer Njå.

Avtalen er en rammeavtale hvor det skal knyttes underavtaler. I første omgang vil det bli etablert en forskerstilling (20%) betalt av Forsvarets sanitet og det vil bli satt i gang et prosjekt for vitenskapelig å forankre en evaluerings- og forskningsmetodikk som er under utvikling.

Det er ikke gitt noen økonomiske rammer for avtalen. Omfanget av aktiviteter vil endre seg alt etter behovet som er identifisert.

Avtalen er langsiktig. Det er ikke satt sluttdato.

Tekst: Benedicte Pentz

Signering av avtale rektor Marit Boyesen og sjef for Forsvarets sanitet Jan Sommerfelt-Pettersen

Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen og rektor Marit Boyesen signerte avtalen som skal gi mer kunnskap om katastrofemedisin.