MENY

Sikkerhet på norske sykehus

Den nye boken Pasientsikkerhet synliggjør hvilke utfordringer norsk helsevesen står overfor knyttet til utøvelsen av sikre helsetjenester uten uønskede hendelser. Professor Karina Aase ved Institutt for helsefag ved UiS, er redaktør for boken.

Pasientsikkerhet drøfter den vanskelige balansegangen mellom teorier innen sikkerhetsforskning og hvordan disse kan gjenfinnes og overføres til praktisk sikkerhetsarbeid ved norske sykehus.

Boka samler en rekke bidrag fra forskere med ulike tilnærminger til pasientsikkerhet som fagområde. Hovedtemaene som dekkes i boka er styring og tilsyn av sikkerhet i norske helsetjenester, risikostyring, læring og sikkerhetskultur, simulering og sikkerhet knyttet til grensesnitt. 

For alle
Boka retter seg mot alle som er opptatt av sikkerhet i norsk helsevesen, det være seg helsepersonell, utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning, arbeidstaker-organisasjoner, samt studenter, pårørende, politikere og andre med interesse for pasientsikkerhet.

Særlig nyttig vil den være for helsepersonell, enten de er ledere, arbeidstakere, tillitsvalgte, stabsansatte eller er engasjert i tilsynsvirksomhet.

UiS-professor Karina Aase er redaktør for boka. Aase har bred erfaring innen sikkerhetsforskning og har de siste 10 årene ledet forskningsprosjekter innen petroleumsindustri, luftfart og helsevesen ved UiS.

De øvrige forfatterne er forskere og spesialister innen sikkerhet og helse.