MENY

Simon G. Møller i innstillingskomitéen for Folkefondet

Professor og instituttleder Simon G. Møller, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, er oppnevnt som medlem av innstillingskomiteen for Folkefondet, Folke Hermansens fond til fremme av kreftforskningen ved Stavanger Universitetssjukehuset (SUS).

Innstillingskomitéen består av følgende:
Gunnar Hall Skavoll, adm dir ved SUS (formann)
Ole Erik Iversen, gynekolog og professor ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen
Geir Tjønnfjord, hematolog og professor ved Rikshospitalet
Roald Omdal, klinisk immunolog og professor ved Stavanger Universitetssykehus
Simon G. Møller, professor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

- Det er bra for UiS at institusjonen er med i dette forskningsmiljøet, sier Simon G. Møller. Innstillingskomitéen skal vurdere søkere til forskningsmidler gjennom fondet og gi en innstilling til styret om tildeling.

Les mer om Folkefondet.