MENY

Simon G. Møller på ELSO-konferansen

Professor Simon G. Møller, Institutt for matematikk og naturvitenskap, har ansvar for symposiet Plant Cells under den internasjonale konferansen til ELSO (European Life Scientist Organization). Konferansen finner sted i Dresden 1.- 4. september.

Møller holder symposiet 3. september sammen med den finske professoren Ykä Helariutta.

ELSO ble etablert i 1999 for å stimulere og fange opp de store endringene som skjer på det molekylærbiologiske faglige området i Europa. Det har siden konferansene startet i 2000 vært mer enn 2000 deltakere hvorav 40 % av deltakerne har vært doktorgradsstudenter. En viktig del av konferansen er produktutstillinger som de vitenskapelige kan dra nytte av i sine forskningsprosjekter.

- Dette er en konferanse som har et tosidig aspekt, sier Smon G. Møller. Det vil bidra til å eksponere det nye forskningssenteret Centre for Organelle Research (CORE) som ble etablert 17. november i fjor, og det sterke UiS-miljøet innen biologisk kjemi/organelle biologi. I en slik sammenheng er det av stor betydning at det er mange doktorgradsstudenter tilstede på konferansen.

- CORE skal i hovedsak drive grunnforskning innen molekylærbiologi og cellebiologi, og internasjonale konferanser er gode arenaer for rekruttering både til senteret og UiS-miljøet, sier Møller.

CORE har per i dag fire tilsatte professorer og en førsteamanuensis. To nye professorer er på vei og i løpet av høsten vil nærmere 20 forskere fra hele verden være knyttet til senteret.