MENY

Simon G. Møller styremedlem i SPPS

Professor Simon G. Møller, Centre for Organelle Research, Universitetet i Stavanger, er valgt til styremedlem og norsk representant i Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS).

Tidligere var Universitetet for miljø- og biovitenskap norsk representant.

- Det er en viktig oppgave i egenskap av styrerepresentant å synliggjøre norsk planteforskning i denne sammenheng, sier Simon G. Møller. Det er også en fjær i hatten for Centre for Organelle Research (CORE) på Universitetet i Stavanger, CORE utgjør i dag det ledende forskermiljøet i landet på funksjonell genomeforskning i planter både når det gjelder antall forskere og publikasjoner.

Den neste internasjonale SPPS-konferansen vil bli arrangert av CORE i Stavanger i 2009. Det er ventet minst 300 deltagere fra hele Skandinavia er ventet.

- Det har stor betydning for UiS og CORE å være representert på dette nivået, sier Simon G. Møller.