MENY

Siri Dybwik med ny forestilling for de aller yngste

Professor Siri Dybwiks nyeste produksjon, forestillingen BLÅfugl, har premiere i disse dager og skal spilles 20 ganger i Rogaland i løpet av oktober 2020. Produksjonen skal turnere internasjonalt i 2021.

Foto fra forestillingen BLÅfugl Med sitt ensemble ønsker Siri Dybwik å utfordre hva scenekunst for de aller yngste kan være, da med tro på at barn kan oppleve og ha glede av komplekse, kunstneriske uttrykk. Foto: Morten Berentsen

Denne uken har professor Siri Dybwik premiere på forestillingen BLÅfugl. BLÅfugl er et samarbeidsprosjekt med librettist Janne-Camilla Lyster og komponist Nils Christian Fossdal. Scenekunstproduksjonen henvender seg til det aller yngste publikummet.

Utvider koreografibegrepet i interaktiv forestilling

Siri Dybwik arbeider med et utvidet koreografibegrep hvor det som oppstår i tid og rom, sammen med publikum, utgjør verket. Hun koreograferer steder hvor en kan forlate det hverdagslige og hvor hendelsen er en kunstnerisk, men også sosial arena.

– I min koreografiske praksis er jeg opptatt av hva som kan være meningsbærende for både voksne og barn, forklarer Dybwik, og legger til:

– Jeg undersøker hvordan jeg kan legge til rette for empatisk samvær og sakte tid. I dette arbeidet spesielt, har ensemblet i samarbeid med Janne-Camilla Lyster undersøkt hvordan en libretto kan ha relevans for et førspråklig publikum.

Komplekse kunstneriske uttrykk for de aller yngste

Med sitt ensemble ønsker Dybwik å utfordre hva scenekunst for de aller yngste kan være, da med tro på at barn kan oppleve og ha glede av komplekse, kunstneriske uttrykk. Å dele kunnskap er i hjertet av denne kunstpraksisen, og i forbindelse med premieren arrangeres det flere seminarer for fagfeller, barnehagefeltet og andre.

Forestillingen spilles 20 ganger i Rogaland i oktober. Produksjonen skal turnere internasjonalt i 2021.

BLÅfugl er tilknyttet forskning ved Fakultet for utøvende kunstfag, Institutt for barnehagelærerutdanning og FILIORUM ved Universitetet i Stavanger.

Produksjonen er kommet i stand med generøs støtte fra Norsk Kulturråd, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Komponistenes vederlagsfond, Tou Scene og Universitetet i Stavanger. Regional Arena for Samtidsdans er produsent for forestillingen.

Demokratisk grunntanke

Produksjonen BLÅfugl er den nyeste i en rekke forestillinger produsert av Dybwik for barn og unge. At de yngste barna har glede av kunst og kultur er akseptert og belyst gjennom forskning. Scenekunstfeltet nasjonalt og internasjonalt har hatt et økende fokus på denne målgruppen. Men mens norske barn i skolealder har regelmessig tilgang på kulturelle opplevelser i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturbanken, finnes det ingen lignende ordning for barn i førskolealder. 

– Det kan se ut til at jo yngre barna er, jo mer tilfeldig er det om barnet får delta i denne type aktivitet. Barn i barnehage faller utenfor de nasjonale formidlingsordningene, sier Dybwik som har over 30 års erfaring med formidling av scenekunst til barn og unge.

Mange av Dybwik sine produksjoner henvender seg til de aller yngste barna. De populære forestillingene Lulla (målgruppe 0–2 år) og Prinsessen på erten (målgruppe 3–5 år) har blitt sett av hundrevis av barn i Europa og Asia.

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger ble i mai 2019 tildelt 700.000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til prosjektet «Scenekunst for ALLE små» hvor alle barnehagebarn i Stavanger fikk invitasjon til å se forestillingen Prinsessen på erten. 

Tekst: Agnete in't Veld Bendiksen