MENY

Siri Kalvig tar doktorgrad på UiS

Meteorolog og Storm Weather-gründer, Siri M. Kalvig, er tatt opp som doktorgradsstudent i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger. Hun er dermed den første nærings-ph.d. ved Universitetet i Stavanger.

- Jeg har lenge tenkt på å sette meg på studiebenken og bli doktorgradsstudent, sier Siri M. Kalvig. Nå er jeg glad for at søknaden min er godkjent og alt er i boks. I en travel hverdag i næringslivet føler jeg at jeg har surfet på overflaten og savnet muligheten til faglig fordypning. Nå får jeg den.

Fornybar energi
Siri M. Kalvig skal ta doktorgraden innen fagområdet fornybar energi. Hovedveileder er Jafar Mahmoudi ved IRIS. Han er også professor II på Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi på UiS som doktorgraden sorterer under. Biveiledere er Nina Winther fra Storm Weather Centre og Ivar Langen, UiS.
- Jeg skal gå inn på temaet energiestimater fra offshore vindturbiner til havs Det er et kjempespennende område. Jeg ønsker og håper at jeg kan være en liten brikke i arbeidet med å utvikle regionen fra oljehovedstad til energihovedstad. Vi lever i en region med alle muligheter til å utnytte vann- og vindkraft og benytte den solide offshorekompetansen vi har i vår region.

Privilegert
– Jeg har lyst til å være en del av klimaløsningen, og nå får jeg en anledning til å suge til meg kunnskaper på området. Gjennom klimaformidlingsprosjektene Himmel og Hav og Klimaklok, som jeg har hatt sammen med miljøverndepartementet føler jeg at jeg har gjort en innsats for å få formidle et kjempeviktig problem. Nå vil jeg være en del av klimaløsningen. Jeg føler meg privilegert som kan sette meg på studiebenken på denne måten midt i arbeidstiden.
Siri Kalvig er allerede i gang med det tre-årige doktorgradsstudiet og har startet på kurset vitenskapsteori og etikk som er obligatorisk for ph.d studenter ved UiS. Hun skal i høst også holde et Klimaklok-kurs på UiS for lærerstudenter.
Siri Kalvig blir doktorgradsstudent på heltid, men vil fortsatt jobbe med noen prosjekter innen Storm Weather Centre.
- Dette er et forskningsområde som også har stor betydning for Storm Weather Centre, og jeg setter stor pris på støtten fra selskapet som tillater meg å gå inn på doktorgradsstudiet.

Nærings-ph.d.
Ordningen med nærings-ph.d. betyr at arbeidsgiver og Norges forskningsråd finansierer 50 prosent hver av doktorgraden. Den ble første gang lansert i 2005 gjennom et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Den er senere fulgt opp med nye tiltak i 2008 og sist i januar i år i forbindelse med krisepakken fra regjeringen. I den inngikk 57 nye stipendiatstillinger til universiteter og høgskoler i tillegg til nærings-ph.d-er. Klimaforskning er konkret nevnt som et fagområde.
Målet med ordningen er å øke forskningsinnsatsen i næringslivet og styrke kunnskapsutvekslingen mellom næringslivet og akademia.
I Siri Kalvigs tilfelle betyr ordningen at Storm Weather Service og Norges forskningsråd
finansierer doktorgraden med 50 prosent hver.
UiS har også i gang med et eget opplegg med tanke på å få næringslivet med på et stipendiatløft. Det er et arbeid som ledes av Kjell Ursin-Smith som er leder i finansieringsutvalget for UiS, og rådgiver Kjølv Eivind Egeland i Universitetsfondet.

Tekst: Egil Rugland