MENY

Siri Wiig i utvalg som skal se på alvorlige hendelser i helsevesenet

Postdoktor Siri Wiig ved Institutt for helsefag er oppnevnt som medlem av et offentlig utvalg som skal vurdere oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget skal ledes av professor dr. juris Aslak Syse.

Postdoktor Siri Wiig ved Institutt for helsefag ved UiS ble fredag 21. juni oppnevnt som medlem i utvalget.

Utvalget skal blant annet vurdere:
• hvordan gjeldende rettslige virkemidler egner seg for å ivareta pasient- og brukersikkerhet, rettsikkerhet og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

• vektleggingen og balansen mellom pasienters, brukeres og pårørendes interesser i et pasient- og brukersikkerhets- og tillitsperspektiv og helse- og omsorgspersonells behov for integritet og rettsikkerhetsgarantier for sin yrkesutøvelse.

• om balansen mellom tiltak som skal fremme åpenhet og læring på den ene siden og bruk av sanksjoner mot helsepersonell og virksomheter på den andre siden er egnet for å ivareta pasient- og brukersikkerheten og tilliten til helse- og omsorgstjenesten.

• hvordan kommunikasjon mellom de ulike aktører kan bedres for å styrke pasient- og brukersikkerhet og tillit, herunder kommunikasjon med personer med annet morsmål/kulturell bakgrunn.

• de ulike sanksjonstypene, herunder hva som er formålet med sanksjoner, individualpreventive og allmennpreventive hensyn, forholdet til straff, herunder foretaksstraff, læring og forholdet mellom individ og system.

• om de ulike instansenes/aktørenes ansvar, uavhengighet, funksjon og oppgaver ved alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten er hensiktsmessig i et pasientsikkerhets- og tillitsperspektiv.

• vurdere utvalgte andre lands erfaringer med å følge opp og håndtere alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd.

Utvalget skal legge fram en NOU innen to år.

Utvalget består av:
• Professor dr. juris Aslak Syse, leder og medlem – Oslo
• Ass. direktør Geir Sverre Braut – Klepp
• Fylkeslege Helga Karin Arianson – Bergen
• Seksjonsleder Øystein Flesland – Rælingen
• Advokat Siri Kristiansen – Bærum
• Førstestatsadvokat Terje Nybøe – Oslo
• Post doktor Siri Wiig – Universitetet i Stavanger
• Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen – Hammerfest
• Sykepleier Solveig Stannard Eek Bistrup – Oslo
• Generalsekretær Guro Birkeland – Oslo
• Administrerende direktør Jan-Roger Olsen – Kristiansand
• Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker - Moss
• Kommuneoverlege Ottar Grimstad – Hareid
• Lege i spesialisering Ruth Foseide Flenning – Oslo
• Lege i spesialisering Wasim Zahid - Bærum
• Helsefaglig rådgiver Ragnhild Bra Vardehaug – Trondheim
• Seksjonsleder Kjellfrid Torsteinsen Blakstad – Molde
• Professor dr. philos Bjørn Morten Hofmann – Lillehammer
• Advokat Solfrid Vaage Haukaas – Bærum

Les mer om utvalget her
 

(Opprinnelig publisert 24. juni, 2013)

Siri Wiig

NYTT VERV: Siri Wiig er oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg som skal se nærmere på oppfølging av alvorlige hendelser i helsesektoren.