MENY

SiS er nest best likte studentsamskipnad i landet

Studentene blir stadig mer fornøyde med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). En undersøkelse gjort av Kantar TNS, gir ny toppnotering, og viser at det bare er studentene i Agder som er mer fornøyde med studentsamskipnaden sin.

– Dette er fantastiske resultater. Nå er målet selvfølgelig å bli best i landet, sier administrerende direktør i SiS, Ellinor Svela.

SiS har hatt en oppadgående kurve siden målingene startet i 2000, med et lite fall i 2008. I år ble resultatet 71, mot 68 i 2014. Dette er bare tre poeng under toppnoteringen til Studentsamskipnaden i Agder, og gjør SiS til den nest best likte studentsamskipnaden i landet, sammen med Studentsamskipnaden i Bergen.

Totalt 1007 studenter har svart på undersøkelsen.

Det er særlig SiS bok, SiS kafé og informasjonen fra SiS studentene har blitt mer fornøyde med.

Jobber for studentenes beste

Ifølge SiS-direktøren har SiS jobbet svært bevisst med tanke på å øke trivselen blant studentene sine. 

– Vi har veldig mange ansatte som gjør en kjempeinnsats. Vi bruker disse undersøkelsene aktivt for å se hva vi må bli bedre på, og vi jobber systematisk for dette, sier Svela.

– Vi har klart å styrke oss på flere områder, og det er bra. Nå gjelder det å fortsette det gode arbeidet, og fremdeles jobbe for studentenes beste, sier student og styreleder i SiS, Charlotte Søyland.

Det går fram av undersøkelsen at det er studentene på UiS som er mest fornøyde med SiS. På BI Stavanger og ViD Sandnes og Stavanger er tilfredsheten noe lavere.

– Framover blir det viktig å gjøre det vi kan for å øke tilfredsheten enda mer, også på disse utdanningsinstitusjonene, avslutter administrerende direktør Ellinor Svela.

Student-gruppe på campus

Det kommer fram av undersøkelsen at studentene er mest fornøyde med Bokkafeen, SiS Sportssenter og SiS Barnehage.