MENY

Skal diskutere CO2-lagring

Fangst og lagring av CO2 er et høyaktuelt tema innen energi og miljø. Mandag 13. oktober arrangerer Universitetet i Stavanger et åpent seminar om emnet, med flere store navn på plakaten.

”The Politics and Policy of Carbon Capture and Storage” er tittelen på seminaret, som finner sted i Arne Rettedals hus. Store navn fra politikk, oljebransjen og akademia kommer for å kaste lys over temaet.

– Publikum vil få en oversikt over status for CO2-lagring slik den er i dag. De vil også få presentert en del spørsmål som ikke har vært så mye framme i den nasjonale debatten, sier Oluf Langhelle, professor ved Universitetet i Stavanger.

Bjørn Tore Godal, spesialråd for energi- og klimaspørsmål i Utenriksdepartementet, skal holde et innlegg om Norges plass i det internasjonale arbeidet rundt CO2-fangst og lagring. Kristofer Hetland fra StatoilHydro bidrar med synspunkter fra oljebransjens side.

I tillegg kommer to spennende navn fra utlandet. Jennie C. Stephens fra Clark University skal snakke om politikken rundt dette i USA, og fra James Meadowcroft fra Carleton University i Canada vil ta opp framtidige utfordringer og uløste problemer på dette feltet. Professor Oluf Langhelle ved UiS vil også bidra med et innlegg.

I tillegg til foredragene, legges det opp til debatt med salen og mulighet for publikum til å stille spørsmål.

Seminaret avholdes i sal G-202 i Arne Rettedals hus på Universitetet i Stavanger. Det varer fra 09.15 til 13.00.