MENY

Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet

Hvordan kan norske elever lære mer av å ha flere lærere i klasserommet, eller av å gå i mindre klasser? Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger skal i et rekordstort forskningsprosjekt undersøke effekten av flere lærere i norske klasserom. Med en ramme på hele 160 millioner kroner er prosjektet et av tidenes største innen norsk utdanningsforskning.

Norges Forskningsråd har bevilget midlene til forskningsprosjektet Two Teachers, som skal ledes av førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret. 28 millioner går direkte til forskningsprosjektet, mens 132 millioner kroner går til lærerressurser ved 150 deltakerskoler i Agder, Rogaland og Hordaland. Lesesenteret har blitt tildelt det krevende prosjektet i konkurranse med flere store, norske forskningsmiljøer. Senteret skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS, i tillegg til internasjonale samarbeidspartnere.

– Det er fantastisk å ha fått tildelt et prosjekt av denne størrelsen til Lesesenteret. Dette betyr at vi virkelig er å regne med nasjonalt. At Lesesenteret har kommet i denne posisjonen, er et resultat av langsiktig og profesjonell jobbing blant forskermiljøet på senteret, sier en glad senterleder Åse Kari Hansen Wagner.

Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet, UiS, sier tildelingen viser at arbeidet som gjøres ved Lesesenteret er av nasjonal betydning.

– Dette er en stor anerkjennelse av den forskningskapasiteten Lesesenteret har bygget opp over mange år. Senteret er en spydspiss for fakultetet og for UiS, og de er ikke minst en spydspiss i Norge som har utviklet kunnskap til beste for barn, unge, og lærere i mange år.  Dette viser at arbeidet som gjøres ved senteret har konsekvenser for både praksis og politikk, sier Munthe.

– Lesesenteret er kjent for å ha svært høy faglig kvalitet og har med årene opparbeidet seg viktig erfaring fra andre forskningsprosjekter, som Two Teachers vil bygge videre på. Two Teachers har et forskningsdesign som er svært relevant for sentrale og lokale utdanningsmyndigheter.  Som nasjonalt senter for grunnutdanningen har senteret god kontakt med skoler, lærere og andre i praksisfeltet. Dette er en ekstra styrke når det kommer til å formidle resultatene, sier Ane Marte Rasmussen i Forskningsrådet.

 

ENGASJEMENT
Spørsmålet om hvor mange elever hver lærer skal ha ansvar for, vekker stort engasjement, både blant lærere, foreldre og politikere. Mens noen mener klassestørrelser og antallet lærere i klassen har mye å si for elevenes læring, mener andre at lærertetthet ikke er avgjørende for kvaliteten på undervisningen. Begge parter lener seg på internasjonal forskning, som spriker i forskjellige retninger. For mens enkelte studier nettopp viser stor effekt av reduserte klassestørrelser, viser andre at antallet elever i klassen spiller liten rolle for hvor mye elevene lærer. Regjeringen har bevilget tilsammen 480 millioner til flere lærere de første skoleårene, i tillegg til ekstra lærerårsverk i forskningsprosjekter.

– Vi har ikke nok kunnskap om effekten av økt lærertetthet, har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen innrømmet tidligere.

STOR STUDIE
Nå skal utdanningsforskerne ved Lesesenteret nettopp studere hva økt lærertetthet har å si for norske elever, og hvordan man bør utnytte ekstra lærere i klassen på best mulig måte. Prosjektet er unikt fordi det er forskerne som styrer hvordan midlene til flere lærere skal benyttes i klasserommene.

– Det er viktig å sammenligne antallet lærere i klassene og sammenligne hvordan de organiserer undervisningen. Økt lærertetthet gir økt handlingsrom. Men vi må se på hvordan lærerne kan utnytte ressursene best mulig sånn at hver enkelt elev kan få mer tilpasset undervisning. Er det nok med ressurser? Blir effekten større dersom den kombineres med kompetanseheving på den enkelte skole? Og kan vi utnytte det å ha flere lærere enda mer effektivt ved å kombinere både ressurser, kunnskap og bestemte måter å differensiere undervisningen på? sier prosjektleder Oddny Judith Solheim.

– De siste årene har det blitt bevilget mye penger til flere lærere de første skoleårene. Men å bare sette inn en ekstra lærer i klasserommet og fortsette som vanlig, vil neppe føre til at elevene lærer veldig mye mer. Målet er å se hvordan lærerne bør jobbe for at det å ha flere lærere kan utnyttes best mulig, og gi best mulig læringsutbytte for elevene. Dette er blant det vi ønsker å finne ut mer av, sier Solheim.

– Two Teachers er i stor grad et prosjekt som forener hele Lesesenteret. Prosjektet innebærer kvantitativ og kvalitativ forskning, og vil være tett knytta opp til praksisfeltet, med nært samarbeid med lærere og skoler. I tillegg vil Språkløyper, regjeringens store satsing på språk, lesing og skriving, være en del av prosjektet. Slik vil vi få forskning på Språkløyper, som Lesesenteret også har ansvar for, sier Wagner.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les om andre forskningsprosjekter ved Lesesenteret:
Stavangerprosjektet

På Sporet
PIRLS
Respons

Førsteamanuensis Oddny Judith Solheim

Førsteamanuensis Oddny Judith Solheim