MENY

Skal gi råd til Forskningsrådet

Alice Kjellevold er en av forskerrepresentantene som skal gi faglige råd til programstyret for velferd, arbeidsliv og migrasjon i Norges forskningsråd.

Det rådgivende utvalgets hovedoppgave er å være faglig rådgiver for programstyret. Utvalget skal bidra med tematisk og strategisk rådgivning, særlig knyttet til formidling av forskning, utarbeidelse av handlingsplaner, utlysningstekst, vurdere oppnådde resultater underveis i programperioden, samt foreta en gjennomgang av programmets portefølje.

Førsteamanuensis Alice Kjellevold, som er tilknyttet institutt for helsefag ved UiS, er en av fire forskerrepresentanter i utvalget som skal gi gode råd til programstyret for velferd, arbeidsliv og migrasjon i perioden 2010 til 2012.

Utvalget som Kjellevold nå blir del av har også flere brukerrepresentanter. Disse kommer blant annet fra Justisdepartementet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Kommunal- og regionaldepartementet.

Les mer om program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)