MENY

Skal kartlegge vår fysiske form

Universitetet i Stavanger deltar i et unikt forskningsprosjekt. Faggruppen i Idrett på Humanistisk fakultet skal være med på å kartlegge den fysiske formen til en hel nasjon.

Undersøkelsen er igangsatt av Helsedirektoratet og hele 10 000 nordmenn vil få invitasjon til å bruke en avansert skritteller en hel uke. Den vil da måle all bevegelse personen gjør, og dermed gi norske helsemyndigheter et enormt datamateriale om hvor mye det norske folk rører på seg. Universitetet i Stavanger har fått ansvaret for Rogaland fylke.

Unikt i verden
– Det er spennende at hele den norske befolkningen skal kartlegges i forhold til fysisk aktivitet og form. Ingen tidligere studier har undersøkt et representativt utvalg av en hel nasjonal befolkning. Vi er faktisk med på noe som er unikt i verdenssammenheng, sier en entusiastisk førsteamanuensis Sindre Dyrstad.

Denne uken sender UiS ut invitasjon til 1000 rogalendinger i alderen 20 til 85 år. De er fordelt på 16 kommuner, fra Haugesund i nord til Eigersund i sør. De som svarer ja på å være med i undersøkelsen, får tilsendt en liten elektronisk dings de skal feste rundt kroppen. Den vil registrere hvor mye den enkelte beveger på seg, når på døgnet og på hvilke dager.

Testpersonene vil også få et spørreskjema, slik at de kan gi utfyllende informasjon om seg selv og sine aktiviteter.

Også inaktive
I tillegg til dette, ønsker også Helsedirektoratet å få rundt 25 prosent av disse personene til å bli med på en tilleggstest av egen fysisk form.

Prosjektet har fått navnet Kartlegging aktivitet Norge (Kan1), og utfordringen blir å få flest mulig av de spurte til å bli med på undersøkelsen. Helsedirektoratet understreker at også de fysisk inaktive bør svare ja til å delta. Målet er å få et så realistisk bilde av befolkningen som mulig.

Stort prosjekt
For Universitetet i Stavanger vil undersøkelsen bety mye interessant forskningsarbeid.

– Dette er et stort samarbeidsprosjekt mellom 10 høgskoler og universitet i Norge. Hos oss vil hele Faggruppen i Idrett være involvert i prosjektet. I tillegg kommer åtte studenter til å arbeide med dette som en del av sin bacheloroppgave sier Sindre Dyrstad.