MENY

Skal lage nettbase for finansiell historie

Finansprofessor Bernt Arne Ødegaard har fått 550 000 kroner fra Finansmarkedsfondet til digitalisering og offentliggjøring av historiske finansielle data fra Oslo Børs for perioden 1900-1970. Målet er å lage en nettbase for finansiell historie.

– Jeg synes det er veldig kjekt at Universitetet i Stavanger får dette prosjektet. Det er svært viktig å få historiske data om det norske finansmarkedet, sier professor Bernt Arne Ødegaard ved Institutt for økonomi og ledelse.

Per i dag er det svært lite detaljert historisk informasjon tilgjengelig om aksjehandelen på Oslo Børs. Fra Oslo Børs får en kun informasjon kort tid tilbake. Norges Handelshøyskole har en database med aksjekurser tilbake til 1967, og ved Handelshøyskolen BI finnes en database med aksjekurser tilbake til 1980.

Funnet tilfeldig
Tilfeldigheter gjorde at børskurslistene ble oppdaget. Den franske storbanken ”Crédit Lyonnais” var en hovedbank for norske lånere, og bygget gjennom sin lange historie opp et imponerende bibliotek. Banken ville kvitte seg med dette enorme arkivet, og i selskap med børskurslister fra blant annet St Petersburg-børsen i perioden 1871-1914 og børsen i Istanbul fra 1896 fant de daglige utgaver av fire norske utgivelser: Kursbladet (1908-1915), Kristiania Børs (1916-1919), Børskurslisten (1920-1939) og Børskurslisten (1942-1970).

–Vi visste ikke engang om at de fantes. Den franske arkivaren må ha vært grundig, og jeg lurer virkelig på hvordan han fikk til å få børslister fra 1942-43, sier Ødegaard. Han tror dette kanskje kan gi spennende opplysninger om krigshistorien og om industrien mens børsen var tyskkontrollert.

Finanskrisen
Økonomiprofessoren mener en digitalisering og offentliggjøring kan bidra til folkeopplysning, men at materialet også kan gi et viktig grunnlag for framtidig forskning.

–Ta finanskrisen som eksempel. Med dette nye materialet kan vi se hvor stor krisen egentlig var i 1930. Det hadde vært veldig kjekt å beregne og sammenligne med det som skjer i dag, sier Ødegaard.

På børskurslistene sto også meldinger fra selskapene, og dette mener Ødegaard kan være spennende for finansielle historikere.

Internasjonal satsing
Prosjektet er en del av en internasjonal satsing hvor de skal samle lignende data for en rekke land. Arbeidet blir ledet av Graduate Institute Geneve, som skal sørge for digitalisering av børskurslisten og gjøre den tilgjengelig på internett. Hovedansvaret i Norge har Bernt Arne Ødegaard. Norge er ett av de første landene som har fått midler til prosjektet, og digitaliseringen kan fort ta ett års tid.

–Vi har 250 utgaver i året, og hver er på fire sider. Dette blir for mye å digitalisere, så vi har midler til å ta en gang i uken. Trolig blir det publikasjoner som er gitt ut onsdager, forteller Ødegaard.

Selv om det er viktig å gjøre dataene tilgjengelige som originaldokumenter, håper Ødegaard at dette bare blir et første steg. Videre er håpet at originaldokumentene kan gjøres om til maskinlesbare dataserier. Men det blir et nytt prosjekt.

Tekst: Janet Molde Hollund