MENY

Skal lede nasjonal ekspertgruppe

En nasjonal ekspertgruppe skal se nærmere på status for HMS-regelverket i petroleumsnæringen. UiS-professor Ole Andreas Engen skal lede arbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

Også UiS-professor Preben Lindøe, som har ledet forsknings-prosjektet «Robust regulering» og som er medforfatter av boka «Risiko og tilsyn», er medlem av ekspertgruppen.

Mandatet til ekspertgruppen blir å beskrive og gjennomgå dagens HMS-system innenfor petroleumsvirksomheten med tanke på regelverk og tilsynsoppfølging. Ekspertene skal også vurdere hvordan dagens system fungerer og drøfte mulige styrker og svakheter.

Formålet med rapporten skal være å øke kunnskapen om hvordan tilsynsmyndighetenes oppfølging av petroleumsvirksomheten er tilpasset dagens og framtidens utfordringer.

Anerkjennelse til UiS
– Dette er et svært viktig oppdrag og en annerkjennelse av fagmiljøet ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS, SEROS. Det er også en anerkjennelse til arbeidet som er gjort innenfor forskningsprosjektet «Robust regulering, sier professor Ole Andreas Engen.

Gjennomgangen av dagens HMS-regime på petroleumsområdet ble lansert i stortingsmelding 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Bakgrunnen er at selv om det gjennomgående har vært en jevn forbedring i sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet, har forbedringen ikke vært like stabil på alle områder.

Samtidig viser flere alvorlige hendelser og nesten-ulykker internasjonalt og nasjonalt, det store risikopotensialet som er knyttet til petroleumsvirksomheten.

Blant annet har det vært en negativ utvikling på viktige storulykkeindikatorer som gasslekkasjer og brønnkontroll-hendelser de siste årene.

Ferdig til sommeren
Foruten Ole Andreas Engen og Preben Lindøe fra UiS, består ekspertgruppen av seniorrådgiver Jakob Kringen ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sivilingeniør Per Otto Selnes, forsker Janne Hagen fra Forsvartes forskningsinstitutt, professor Jan Erik Vinnem fra Preventor og professor Knut Kaasen fra Universitetet i Oslo. Sekretariatet skal ledes av forskningssjef Kåre Hansen ved IRIS.

Arbeidet tar til i januar 2013 og sluttrapporten skal ferdigstilles sommeren 2013.

Les også:
Ny bok om risiko og tilsyn
Derfor vil USA lære av Norge
Store forskjeller mellom USA og Norge