MENY

Skal samarbeide om fredsprosjekter

Samarbeidet mellom Point of Peace og Universitetet i Stavanger er nå formalisert.

Avtalen ble signert i går og omfatter det helhetlige samarbeidet mellom menneskerettighetsstiftelsen Point of Peace og UiS. I tillegg er det egne avtaler for de ulike samarbeidsprosjektene.

- Avtalen er en manifestering av samarbeidet mellom Point of Peace og UiS. Vi har allerede hatt nord-koreanske masterstudenter på utvekslingsopphold innen informasjonsteknologi og menneskerettigheter som en del av samarbeidet. Et annet eksempel er treet som ble plantet av fredsprisvinner Wangari Muta Maathai i 2006, som en markering av oppfølgingsprogrammet for vinnere av Nobels fredspris. UiS har også et eget auditorium som er knyttet til denne aktiviteten, opplyser rektor Ivar Langen.

Point of Peace-leder Rune Hersvik betegner samarbeidet som en kulturdialog, og ønsker å utvide samarbeidet med universitetet.

- I tillegg til det eksisterende nord-koreanske mastersamarbeidet, ser vi for oss et doktorgradsprogram med Nord-Korea, landet som anses som verdens mest lukkede, sier Hersvik.

- Vår erfaring er at studenter er en kritisk masse. Det er derfor ikke tilfeldig at vi ønsker dette samarbeidet. Målet er at alle Point of Peace sine gjester også skal besøke UiS.

Point of Peace er et offisielt prosjekt i Stavanger2008. Et av de konkrete kulturhovedstadsprosjektene foregår ved SV-fakultetet og ledes av Elise Kipperberg og Lori Drummond-Mundal.

Samles i Suldal
Her arbeides det med unge i alderen 15-17 år som lever i konfliktområdene Palestina, Israel, Burma, Thailand og Sri-Lanka, samt postkonfliktområdene Guatemala, Colombia og Sør-Afrika. Ungdommer herfra kommer til Norge, og tilbringer en leiruke i Suldal og deretter en uke på UiS.

- Det handler om å utveksle erfaringer og bygge nettverk. I tillegg rapporterer ungdommene inn forskning til oss fra sine hjemland. Her fokuseres det på effekten av FNs tusenårsmål og situasjonen i eget land, sett fra de unges perspektiv. De lager også egne definisjoner på livskvalitet og kommer med synspunkter på fredsbygging, sier Kipperberg, og legger til at ungdommenes prosjekter blir lagt fram for fredseksperter under det ukelange oppholdet på UiS.

- Det er utrolig hvilken kraft ungdom kan ha, selv når de lever under harde kår i konfliktområder, fastslår hun.