MENY

Skal skrive UNESCO-rapport om migrasjon og mobbing

UiS har fått i oppdrag å samle forskning og skrive en rapport om migrasjon og mobbing for UNESCO. Rapporten skal presenteres på en internasjonal konferanse i Dublin i juni.

Foto: iStock

– Migrasjon er i fokus i europeisk sammenheng, og det er behov for å samle det vi vet om migrasjon og mobbing. Blir barn som har migrert mer mobbet? Eller mobber de andre mer? Og hvorfor skjer det ene eller det andre? I hvilken kontekst skjer det? Det er spørsmål som vi stiller oss, sier Hildegunn Fandrem.

Hun er professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, som er ansvarlig institusjon for rapporten. Arbeidet skal gjøres sammen med Dagmar Strohmeier fra University of Applied Science Upper Austrian i Linz, Østerrike, og Simona Caravita fra Catholic University of the Sacred Heart i Milano, Italia.

258 millioner migranter

Det er per i dag 258 millioner migranter verden over. Mange migrerer på grunn av jobb og utdanning, mens andre migrerer fordi de ikke har noe annet valg enn å flykte fra krig, fattigdom, matmangel eller miljøødeleggelser. Migrantene genererer økonomiske, sosiale og kulturelle fordeler for alle samfunn, men det er i mange sammenhenger også en større skepsis og fiendtlighet mot dem.

– Vi vet ikke nok om barn og migrasjon. Disse barna kan sees på som både ressurssterke og mer sårbare, og det er viktig å vite på hvilken måte de kan være mer sårbare når det gjelder å være involvert i mobbing. Det er behov for å samle forskningen, forteller Fandrem, og utdyper:

– Målet er å laget en oversikt over hva vi faktisk vet om migrasjon og mobbing, slik at vi kan arbeide videre derfra.

Et viktig signal

Fandrem forteller at det er et stort arbeid som skal gjøres, og i løpet av våren skal det skrives en oversiktsrapport. Det vil si at det skal samles forskning fra både skriftlige kilder og forskere i ulike land. Rapporten skal presenteres på World Anti-Bullying Forum i juni.

– Vi er stolt over denne tildelingen. Det sender et signal om at vi er et viktig og kompetent miljø i verdenssammenheng på dette feltet, sier hun.

Tekst: Ina Midttveit

Les mer:

Ny professor II ved Læringsmiljøsenteret

Kompetanseutvikling i skolen: Medborgerskap

Hildegunn Fandrem. Foto: Jeanette Larsen

Hildegunn Fandrem. Foto: Jeanette Larsen