MENY

Skal sørge for studentenes rettigheter

Dennis Aske har klare ambisjoner om å ta vare på studentenes rettigheter i saker som angår studiene. Han er vårt nye studentombud og tiltrådte stillingen 1. januar.

Studentombud Dennis Aske. - Målet må være å sørge for at alt går på skinner og at alle skal være fornøyde, sier det nye studentombudet ved UiS Dennis Aske. Foto: Asbjørn Jensen

Studenter med problemer knyttet til studiehverdagen som opplever at henvendelser til andre instanser på universitetet ikke fører fram, kan nå banke på døra til Dennis Aske i Kitty Kiellands hus. Han skal ta vare på studentenes rettigheter.

Eksempler på problemer som studentene kan komme med, er søknad om permisjon eller søknad om utvidet studierett som er avslått på feil vilkår, konflikter mellom student og faglærer eller formelle feil ved eksamen eller praksis. Ombudet kan også hjelpe til i saker hvor studenten føler seg trakassert av en faglærer eller veileder.

På studentenes side
Studentombudet er uavhengig og frittstående og rapporterer direkte til universitetsstyret. Han har også taushetsplikt.

- Det er viktig for meg at jeg ikke står i noen rollekonflikt mellom studentene og universitetet. Studentene kan ha tillit til meg, det er alene dem jeg representerer, sier Aske.

Ombudet kan også på eget initiativ ta kontakt med ansatte som arbeider med behandling av studentsaker, om han finner at saksbehandlingen ikke blir gjort etter boka.

- Målet må være å sørge for at alt går på skinner og at alle skal være fornøyde. Ved å avdekke saker som ikke har blitt behandlet etter gjeldende regler, får universitetet en mulighet til å forbedre seg, sier ombudet. 

Lang erfaring
Som juridisk seniorrådgiver i Utdanningsavdelingen har han mange års erfaring i å hjelpe frustrerte studenter som trenger juridisk veiledning.

- Som oftest kan saken løses i løpet av en eller to dager. Jeg har løst mange saker bare ved å ta en telefon, sier juristen.

De fleste henvendelser fra studenter gjelder formelle feil ved eksamen eller praksis. Det har for eksempel hendt at det er uklarheter om hvilken språkform eksamen skal besvares på – norsk eller engelsk, og hvorvidt faglærer kan favorisere engelsk ved karaktersetting.

Et annet eksempel er når en faglærer i siste liten har funnet ut at hun skal arrangere muntlig eksamen og studenten får bare et par dagers varsel.

- Det er tidsfrister for hvor lang tid i forveien man skal varsle eksamensdato. Om dette klages inn, kan jeg undersøke reglementet og påpeke feil og regelbrudd.

I mange tilfeller kan Dennis Aske hjelpe studentene å komme til enighet med faglæreren, og saken bli løst på en god måte.

Ordner opp
Studentombudet hjelper ikke studentene med private ting. Likevel har Aske møtt studenter som har opplevd at alt er blitt til en stor uoverkommelig suppe og ikke ser noen vei ut av uføret.

- Jeg kan stille noen spørsmål, og så kan jeg formidle hva som kan være det juridiske svaret på problemene, sier juristen som er vant til å identifisere kjernen til problemet.

– Om en fortvilet student kommer inn på kontoret mitt for så å gå ut med et smil om munnen og problemet er løst, da går jeg hjem med en god følelse. Det er en god arbeidsdag.

Mandat for studentombudet (pdf).


Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen