MENY

Skal studere effekten av hjemmeskole for elever som sliter med fravær

Flere rektorer melder at elever som sliter har mindre fravær når de under koronakrisen har hjemmeskole. Samtidig har noen elever det ekstra vanskelig i denne situasjonen. Nå skal forskere ved UiS og NTNU finne ut mer om dette.

Rektor Camilla Hauren Leirvik ved Elvebakken skole i Oslo er en av rektorene som har meldt om positive virkninger av hjemmeskole:

Vi har elever som sliter med skolevegring, som er kronisk syke og som strever med oppmøte. De er mer på skolen enn noen gang, sa rektoren til NRK i mars.

Andre opplever det annerledes:

– For hver dag skolen er stengt, blir det vanskeligere å komme tilbake, sier moren til Sander (12) til Utdanningsnytt.no.

Erfaringer

– Det er tydelig at kombinasjonen nettundervisning og hjemmeskole fungerer bra for noen elever som sliter med fravær, men ikke for andre. Vi ønsker å finne ut hvorfor det oppleves forskjellig og om hvordan det oppleves over tid, sier førsteamanuensis Trude Havik ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Sammen med førsteamanuensis Jo Magne Ingul ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU skal Havik nå se nærmere på erfaringene med hjemmeskole for elever som sliter med fravær.

Anbefales tradisjonelt ikke

Trude Havik har i mange år forsket på barn og unge med fraværsproblematikk. Hun forteller at hjemmeskole tradisjonelt ikke anbefales for skolevegrere på grunn av det sosiale aspektet og at det er viktig å komme tilbake til skolen.

– Når disse elevene er hjemme kan de raskt komme inn i en negativ spiral det er vanskelig å bryte ut av. De taper både akademisk og sosialt, og angsten øker, sier hun.

Ulike årsaker

Havik viser til at det er ulike årsaker til at elever sliter med fravær.

– Noen elever med skolevegring har ulike former for angst. Den kan bli redusert når de slipper å møte det de har angst for, som det å slippe å gå på skolen. Samtidig kan det å holde seg borte fra det en er redd for, forverre angsten, sier Havik.

For elever som opplever at læringsmiljøet er utrygt eller blir utsatt for mobbing kan hjemmeskole derimot oppleves positivt.

– Men vi vet ennå ikke hvordan det vil oppleves på lengre sikt, sier forskeren.

Unik mulighet

Situasjonen vi nå befinner oss i, med hjemmeskole for alle elever, gir en unik mulighet for å studere fraværsproblematikk og få mer kunnskap om effekten av hjemmeskole for ulike grupper elever, mener de to skolefraværsforskerne.

Forskerne vil gjennomføre en studie blant lærere for å få innblikk i lærernes erfaringer med hjemmeskole i koronasituasjonen, og hvordan det går for elever med fraværsproblematikk.

– Målet er å finne ut om det er erfaringer med hjemmeskole som bør bli videreført som mulige tiltak for de som strever med å gå på skolen, også etter at skolene gjenåpnes, forteller Trude Havik.

Studien skal etter planen gjennomføres etter påske.

Tekst: Elin Nyberg

 

 

 

 

Hender på tastatur