MENY

Skal styrke beredskapen i utdanningssektoren

UiS skal være faglig sekretariat for et nytt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren.

Samfunnsikkerhetskonferansen 2017 – Beredskapsarbeidet ved statlige universiteter og høgskoler blir stadig bedre, men det er ikke alle som er kommet like langt, ifølge kunnskapsministeren.

Deltakerne i rådet kommer fra universiteter, høgskoler, fagskoler, folkehøgskoler og studentsamskipnader.

Utvikle lik praksis

Rådet skal styrke og samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap ved utdanningsinstitusjonene i Norge. Det skal være en møteplass for utvikling av en samordnet praksis i sektoren gjennom kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, felles tiltak, retningslinjer og veiledninger.

Det er Kunnskapsdepartementet som oppretter rådet.

– Beredskapsarbeidet ved statlige universiteter og høgskoler blir stadig bedre, men det er ikke alle som er kommet like langt. Et forum for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling vil styrke og samordne dette arbeidet ved utdanningsinstitusjonene, også de private, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse på departementets nettsider.

Faglig rådgiver

Som faglig sekretariat, skal UiS være rådgiver og pådriver for arbeidet i rådet, utføre oppdrag, utredninger og analyser, samt å utføre praktiske oppgaver som blant annet saksforberedelse, møteinnkalling og referatskriving. Sekretariatet skal også være et kontaktpunkt mot KD.

– Det at Kunnskapsdepartementet har valgt å legge den faglige funksjonen til UiS er en anerkjennelse av vår sterke kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har lenge jobbet for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS, og dette ser vi på som et skritt i denne retningen, sier Sissel Haugdal Jore, leder for Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS.

Digital og fysisk sikkerhet

Risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner, kriseorganisering, øvelser, fysisk sikring og informasjonssikkerhet er blant temaene som rådet skal arbeide med.

Tekst: Benedicte Pentz