MENY

Skal utdanne jordmødre på UiS

Neste høst kan de første jordmorstudentene være på plass i Stavanger, etter at styret ved UiS i dag ga grønt lys til masterutdanning i jordmorfag.

Jordmor lytter på mage til gravid kvinne Behovet er stort for jordmødre, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Behovet er stort for jordmødre, både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I Norge har det over flere år utviklet seg et underskudd av jordmødre. I stavangerområdet oppleves nå mangelen som akutt. Dersom ikke flere jordmødre utdannes, vil underskuddet øke betydelig fram mot 2035.

Fornøyd klinikksjef

Klinikksjef Henning Garsjø ved Kvinne- og barneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er derfor veldig fornøyd med dagens vedtak om en masterutdanning i jordmorfag ved UiS. Han leder landets fjerde største fødeavdeling, med 4500 fødsler i året.

– Gjennom et tett og godt samarbeid mellom UiS, SUS og kommunene har dette programmet blitt etablert på svært kort tid. Vårt ønske er at dette blir en netto årlig tilvekst av nyutdannede jordmødre – til det beste for regionen vår, Vestlandet og landet forøvrig. Sykehuset skal bidra på en god måte til at den nyetablerte utdanningen får et godt omdømme med høy kvalitet, sier Garsjø.

Starter med 20 studenter per kull

Studiet er en toårig master i jordmorfag som bygger på fullført grunnutdanning i sykepleie og minimum ett års praksis som sykepleier. Master i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består av like store deler teori og praksis.

Dekan Kristin Akerjordet ved Det helsevitenskapelige fakultet sier at det er viktig å etablere flere helsefaglige utdanninger av høy kvalitet, for å ivareta og utvikle en bred og tverrfaglig tilnærming til helse og helsetjenester. Et masterprogram i jordmorfag er helt i tråd med fakultetets satsingsområde på helsefremming, pasientsikkerhet og profesjonelle relasjoner. Dekanen gleder seg derfor stort til å ønske jordmorstudentene velkommen til UiS fra neste høst.

– Vi starter med opptak av 20 studenter per kull, men ønsker å øke antall studenter etterhvert for å sikre en bærekraftig utdanning. Jordmorutdanningen blir en del av et fagmiljø med stor tverrfaglig forskningsaktivitet, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, sier Akerjordet.

Bredt utdanningstilbud innen helse

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr allerede bachelorutdanning i sykepleie, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, helsesøsterfag, rus og psykisk helsearbeid, prehospitale tjenester, og spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt videreutdanning i kreftsykepleie. Fakultetet har også et doktorgradsprogram innen helse og medisin.

Fakultetet er dessuten tilknyttet det tverrfaglige forskningssenteret SHARE. Det er Norges største forskningsmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, og omfatter sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhets- og ingeniørfag.

Styret ved UiS gikk også inn for å opprette et bachelorstudium i paramedisin fra studieåret 2019-2020.

Jordmorutdanning i 200 år

Jordmorutdanningen er kjent som den første formelle utdanningen for kvinner i Norge. Den ble etablert i Kristiania i 1818 og feirer altså 200-årsjubileum i år.

Det finnes i dag jordmorutdanninger i Bergen (Høgskulen på Vestlandet), Oslo (Oslo Met), Trondheim (NTNU), Tønsberg (Høgskolen i Sørøst-Norge) og Tromsø (UiT). Det utdannes om lag 100 jordmødre pr år ved de fem institusjonene. Årlig er det 60.000 fødsler i Norge.

Tekst: Benedicte Pentz