MENY

Skal vurdere medisin til Stavanger

Kunnskapsdepartementet har satt ned en gruppe som blant annet skal utrede en modell hvor studenter som studerer medisin i utlandet, kan ta de siste årene av studiet i Stavanger.

Demonstrasjons på sykepleielaben. Ingrid Tjoflåt viser sykepleielaben til Olaug Bollestad, Iselin Nybø, Sveinung Stensland og Bent Høie under et tidligere besøk på UiS.

– Dette er en gladsak som vi har ventet på. UiS har store, store forventninger til utredningen, og til at utenlandsstudenter kan fullføre den kliniske delen i Stavanger med SUS og UiS som vesentlige bidragsytere, sier rektor Marit Boyesen, som berømmer politikerne som har fått denne saken på dagsorden.

– Jeg er tilfreds med at dette utredningsarbeidet settes i gang nå. Det er spennende å få vurdert en modell som kan gjøre det mulig for norske medisinstudenter i utlandet å bli kjent med norsk helsetjeneste på denne måten, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Relevant erfaring fra norsk helsevesen

– Over 3000 nordmenn studerer medisin i utlandet. Det tilsvarer nær halvparten av norske medisinstudenter. Leger som blir utdannet i Norge er tett på spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Utredningen gir en mulighet til å tilpasse undervisningen til de behovene og det systemet vi har her. Det er positivt hvis norske medisinstudenter i utlandet kan få relevant erfaring fra det norske helsevesenet under studiene, sier forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Målsettingen med utredningen er å øke antall studieplasser innenfor medisin i Norge, og arbeidsgruppen vil vurdere å øke antall studiesteder. Blant annet skal arbeidsgruppen vurdere kapasiteten på de medisinske fakultetene, og tilgangen på praksisplasser.

Arbeidsgruppen skal i tillegg vurdere en modell der studenter som studerer medisin i utlandet, kan ta de siste årene i Stavanger. Det vil i tilfelle skje gjennom et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen.

Utredningen er en oppfølging av vedtak i Stortinget. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget fem millioner kroner til dette arbeidet.

Regionale utviklingsmuligheter

Danmark utdanner alle sine leger selv. Det er et paradoks at Norge utdanner så få medisinere selv.
– Å få undervisning lagt til Stavanger og utenlandsstudenter hjem vil tjene medisinstudentene, den regionale fagkompetansen og befolkningen i regionen, fylket og landet, sier Marit Boyesen.

I 2023 flytter Stavanger universitetssjukehus (SUS) til Ullandhaug og blir nabo til UiS.
– SUS og UiS skal bli samlokalisert på Ullandhaug og da må det vurderes hvilken rolle UiS kan ha ved en slik utvidelse av antallet medisinstudenter. Dette kan åpne flere muligheter for Stavanger-regionen og Rogaland, og er en god nyhet både for SUS og UiS, sier stortingsrepresentant og leder av helsekomiteen Olaug Bollestad (KrF) til Stavanger Aftenblad.

– Jeg ser også denne saken som en ny stor byggestein i samarbeidet og utviklingsmulighetene mellom SUS og UiS og på sikt et fullstendig medisinstudium i Stavanger, sier Boyesen.


Arbeidsgruppen leverer sin rapport innen utgangen av september 2019.

Arbeidsgruppen skal bestå av:

  • Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og atferdsmedisin, NTNU (leder)
  • Steinar Hunskår, prodekan for utdanning, Det medisinske fakultet, UiB
  • Geir Sverre Braut, professor II, UiS
  • Elisabeth Farbu, klinikksjef, SUS
  • Karin Straume, fagdirektør, Helsedirektoratet
  • Jeppe Emmersen, Vice Dean Education, Faculty of Medicine, Aalborg University